Converter quang - bộ chuyển đổi quang điện - fiber media converter - protocol chính hãng

Khái niệm converter quang là gì?

Trước hết converter quang là cách gọi ngắn gọn của bộ chuyển đổi quang điện, một trong những bộ chuyển đổi đang được dùng rất phổ biến. Theo tiếng anh, converter có nghĩa là “bộ chuyển đổi”, hiểu nôm na media converter là bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Tuy nhiên, trên thực tế nếu bạn dùng khái niệm converter cáp quang,  converter quang điện, converter quang 1 sợi hay converter quang 2 sợi để trao đổi với những người chuyên viên kỹ thuật thì chắc chắn họ sẽ hiểu bạn đang nói đến thiết bị gì.

Converter quang ✅ Bộ chuyển đổi quang điện ✅ Fiber Media Converter

Lựa chọn bộ chuyển đổi quang điện chính hãng chất lượng cao chạy tốt

Converter quang 1 sợi singlemode 10/100 SC Cablexa 20KM Converter quang 1 sợi singlemode 1000 SC Cablexa 20KM
Converter quang poe 1 port 1000 Converter quang poe 2 port 1000
Converter quang SFP-10/100/1000 Cablexa  Converter quang 2 sợi singlemode 10/100 SC Cablexa 20KM
Converter quang multimode 2 sợi 10/100 SC Cablexa Converter quang multimode 2 sợi 10/100/1000 SC Cablexa
Converter quang single mode 2 sợi 10/100 SC Netlink 25KM Converter quang single mode 2 sợi 10/100/1000 SC Cablexa
Converter quang single mode 1 sợi 10/100 SC Netlink 25KM Converter quang singlemode 2 sợi 1000 SC Netlink 20KM

✅Converter quang tốc độ 10G

FMC-10G-SFP-RJ45 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to RJ45
FMC-10G-XFP-RJ45 10G Ethernet Media Converter, XFP to RJ45
FMC-10G-SFP-SFP 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to SFP+
FMC-10G-SFP-XFP 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to XFP
FMC-10G-XFP-XFP 10G Ethernet Media Converter, XFP to XFP

✅ Converter quang slot module SFP sang 10/100 & SFP to 10/100/1000M

FMC-FESA-1SFP-1T 1-port FE SFP & 1-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet SFP Media Converter
FMC-FESA-1SFP-2T 1-port FE SFP & 2-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-FESA-1SFP-4T 1-port FE SFP & 4-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-FESA-2SFP-4T 2-port FE SFP & 4-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-1SFP-1SFP GE SFP to SFP Gigabit Ethernet Fiber Media Converter
FMC-GESA-1SFP-1T 1-port GE SFP & 1-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet SFP Media Converter
FMC-GESA-1SFP-2T 1-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-1SFP-4T 1-port GE SFP & 4-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-2SFP-2T 2-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-2SFP-8T 2-port GE SFP & 8-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-8SFP-1T 8-port GE SFP & 1-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter
FMC-GESA-8SFP-2T 8-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter

✅ Converter quang 2 sợi tốc độ 10/100M khoảng cách 2km, 20km, 40km, 60km, 80km, 120km

FMC-FESA-1F1T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
FMC-FESA-1F1T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km
FMC-FESA-1F1T-31S40 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-EX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 40km
FMC-FESA-1F1T-55S80 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-ZX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 80km
FMC-FESA-1F1T-55S120 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-ZX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 120km
FMC-FESA-1F2T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
FMC-FESA-1F2T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km
FMC-FESA-1F4T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
FMC-FESA-1F4T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km
FMC-FESA-2F4T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 2-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
FMC-FESA-2F4T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 2-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km
FMC-FESA-3F2T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 3-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
FMC-FESA-3F2T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 3-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km

✅ Converter quang 1 sợi tốc độ 10/100 và 10/100/1000M

Converter quang 1 sợi gigabit singlemode SC 20km TX 1310 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km
Converter quang 1 sợi gigabit singlemode SC 20km TX 1550 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km

✅ Converter quang 2 sợi tốc độ 1000 Gigabit 10/100/1000M 

Converter quang 2 sợi gigabit multimode 550m SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 850nm Multimode, 550m
Converter quang 2 sợi gigabit multimode 2km SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km
Converter quang 2 sợi gigabit singlemode 20km SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km
Converter quang 2 sợi gigabit singlemode 30km SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-EX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 40km
Converter quang 2 sợi gigabit singlemode 80km SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-ZX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 80km
Converter quang 1Gb  multimode 1 Fiber 2 RJ45 SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 850nm Multimode, 550m
Converter quang 1Gb singlemode 1 Fiber 2 RJ45 SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 10km
Converter quang 1G multimode 1 Fiber 4 RJ45 SC Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 850nm Multimode, 550m
Converter quang 1G singlemode 1 Fiber 4 RJ45 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 10km

Ngoài ra, Netsystem là đại lý nhiều năm kinh nghiệm bán giá phân phối converter quang các hãng nổi tiếng như Converter Compufox - Converter Netlink 

HTB-GS-20 Converter quang Netlink HTB-GS-20, SC Duplex, 1000BASE-T to 1000FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 20 KM
HTB-GM-03 Converter quang Netlink HTB-GM-03, SC Duplex, 1000BASE-T to 1000FX, SC Duplex Fiber, Multimode, 550M.
HTB-1100S-A/B-25KM Converter quang Netlink HTB-1100S-A/B-25KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Simplex Fiber, Single-Mode, 25 KM
HTB-1100S-25KM Converter quang Netlink HTB-1100S-25KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 25 KM
HTB-1100S-40KM Converter quang Netlink HTB-1100S-40KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 40 KM
HTB-1100S-80KM Converter quang Netlink HTB-1100S-80KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 80 KM
HTB-1100-2KM Converter quang Netlink HTB-1100-2KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, MultiMode, 2 KM

Converter quang ✅ Bộ chuyển đổi quang điện ✅ Fiber Media Converter

Compufox SFP-10/100/1000 Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M without SFP
Compufox SFP-10/100/1000-MM Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M with SFP Multimode
Compufox SFP-10/100/1000-SM Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M with SFP Singlemode 10KM

Mua bộ chuyển đổi quang điện ở đâu chất lượng cao mà giá lại tốt?

Nếu như bạn để ý thì bạn sẽ thấy rằng hiện nay thì các sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trên thị trường ngày nay. Chính vì bản chất của sản phẩm đem đến cho người sử dụng những công dụng tuyệt vời nên sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện được ưa chuộng và sử dụng nhiều đến như vậy.
Hiện nay thì có rất nhiều những địa chỉ bán các bộ chuyển đổi quang điện, tuy nhiên thì lựa chọn những địa chỉ bán hàng chính hãng thì lại trở thành vẫn đề khó khăn hơn cả. Nếu như bạn chưa tìm được địa chỉ nào uy tín thì bạn có thể đến NetSystem, công ty chuyên buôn bán các bộ chuyển đổi quang điện chĩnh hãng.
Tại NetSystem có sẵn luôn cả hai sản phẩm hot đó là bộ chuyển đổi quang điện multimode và bộ chuyển đổi quang điện singlemode. Bên cạnh đó thì NetSystem còn có nhiều những sản phẩm khác để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
Lí do mà bạn nên lựa chọn converter quang điện ở NetSystem chứ không phải là lựa chọn bất cứ địa chỉ nào khác đó chính là vì những thiết bị ở đây đều đảm bảo cho khách hàng 100% là hàng chính hãng. Chính vì thế nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề chất lượng của sản phẩm ở đây.
Còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu bộ chuyển đổi quang điện. Hãy liên hệ ngay tới Netsystem, đơn vị uy tín lâu năm chuyên phân phối converter quang giúp bạn lựa chọn mua sắm converter quang 10/100, 1G, 10G hay MM và SM với giá luôn luôn rẻ và chất lượng tốt ở Hà nội và Sài gòn

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM]
[Điện thoại] 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
[Hotline/Zalo] 0914025885 - 0915495885 - 0916498448 - 0914769119  
[Email liên hệ] contact@netsystem.vn
[Skype] kd_netsystem