Converter quang - bộ chuyển đổi quang điện chính hãng

Khái niệm converter quang là gì?

Trước hết converter quang là cách gọi ngắn gọn của bộ chuyển đổi quang điện, một trong những bộ chuyển đổi đang được dùng rất phổ biến. Theo tiếng anh, converter có nghĩa là “bộ chuyển đổi”, hiểu nôm na media converter là bộ chuyển đổi tín hiệu quang.

Tuy nhiên, trên thực tế nếu bạn dùng khái niệm converter cáp quang,  converter quang điệnconverter quang 1 sợi hay converter quang 2 sợi để trao đổi với những người chuyên viên kỹ thuật thì chắc chắn họ sẽ hiểu bạn đang nói đến thiết bị gì.

Converter quang - bộ chuyển đổi quang điện chính hãng

Bảng giá bộ chuyển đổi converter quang hãng Cablexa chính hãng chất lượng cao

* Media Converter 10G
FMC-10G-SFP-RJ45 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to RJ45 $1,375.00
FMC-10G-XFP-RJ45 10G Ethernet Media Converter, XFP to RJ45 $1,475.00
FMC-10G-SFP-SFP 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to SFP+ $865.00
FMC-10G-SFP-XFP 10G Ethernet Media Converter, SFP+ to XFP $865.00
FMC-10G-XFP-XFP 10G Ethernet Media Converter, XFP to XFP $935.00

* Media Converter quang SFP to 10/100 & 10/100/1000M

FMC-FESA-1SFP-1T 1-port FE SFP & 1-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet SFP Media Converter $18.00
FMC-FESA-1SFP-2T 1-port FE SFP & 2-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter $20.00
FMC-FESA-1SFP-4T 1-port FE SFP & 4-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter $28.00
FMC-FESA-2SFP-4T 2-port FE SFP & 4-port 10/100Base-T RJ45 Fast Ethernet Switch / SFP Media Converter $36.00
FMC-GESA-1SFP-1SFP GE SFP to SFP Gigabit Ethernet Fiber Media Converter $45.00
FMC-GESA-1SFP-1T 1-port GE SFP & 1-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet SFP Media Converter $32.00
FMC-GESA-1SFP-2T 1-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $50.00
FMC-GESA-1SFP-4T 1-port GE SFP & 4-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $72.00
FMC-GESA-2SFP-2T 2-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $78.00
FMC-GESA-2SFP-8T 2-port GE SFP & 8-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $132.00
FMC-GESA-8SFP-1T 8-port GE SFP & 1-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $132.00
FMC-GESA-8SFP-2T 8-port GE SFP & 2-port 10/100/1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet Switch / SFP Media Converter $135.00

* Media Converter quang 2 sợi 10/100M

FMC-FESA-1F1T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $28.00
FMC-FESA-1F1T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $28.00
FMC-FESA-1F1T-31S40 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-EX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 40km $32.00
FMC-FESA-1F1T-55S80 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-ZX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 80km $60.00
FMC-FESA-1F1T-55S120 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-ZX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 120km $125.00
FMC-FESA-1F2T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $30.00
FMC-FESA-1F2T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $30.00
FMC-FESA-1F4T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $36.00
FMC-FESA-1F4T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $36.00
FMC-FESA-2F4T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 2-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $60.00
FMC-FESA-2F4T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 2-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $60.00
FMC-FESA-3F2T-31M2 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-FX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 3-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $105.00
FMC-FESA-3F2T-31S20 Dual Fiber 10/100Base-TX to 100Base-LX Fast Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 3-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $105.00

* Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100 và 10/100/1000M

FMC-FEBSA-1F1T-3155S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km $30.00
FMC-FEBSA-1F1T-5531S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km $30.00
FMC-FEBSA-1F1T-4955S80 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1490nm/Rx:1550nm, Singlemode, 80km $86.00
FMC-FEBSA-1F1T-5549S80 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1490nm, Singlemode, 80km $86.00
FMC-FEBSA-1F2T-3155S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km $32.00
FMC-FEBSA-1F2T-5531S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km $32.00
FMC-FEBSA-1F4T-3155S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km $38.00
FMC-FEBSA-1F4T-5531S20 Single Fiber Fast Ethernet Standalone WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km $38.00
FMC-GEBSA-1F1T-3155S20 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km $52.00
FMC-GEBSA-1F1T-5531S20 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km $52.00
FMC-GEBSA-1F1T-4955S80 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1490nm/Rx:1550nm, Singlemode, 80km $128.00
FMC-GEBSA-1F1T-5549S80 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1490nm, Singlemode, 80km $128.00
FMC-GEBSA-1F2T-3155S20 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, Tx:1310nm/Rx:1550nm, Singlemode, 20km $74.00
FMC-GEBSA-1F2T-5531S20 Single Fiber Gigabit Ethernet WDM / BiDi Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, Tx:1550nm/Rx:1310nm, Singlemode, 20km $74.00

* Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi Gigabit 10/100/1000M

FMC-GESA-1F1T-85M05 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 850nm Multimode, 550m $42.00
FMC-GESA-1F1T-31M2 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Multimode, 2km $42.00
FMC-GESA-1F1T-31S20 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 20km $42.00
FMC-GESA-1F1T-31S40 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-EX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1310nm Singlemode, 40km $50.00
FMC-GESA-1F1T-55S80 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-ZX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 1-port RJ45, 1550nm Singlemode, 80km $82.00
FMC-GESA-1F2T-85M05 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 850nm Multimode, 550m $64.00
FMC-GESA-1F2T-31S10 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 2-port RJ45, 1310nm Singlemode, 10km $64.00
FMC-GESA-1F4T-85M05 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 850nm Multimode, 550m $86.00
FMC-GESA-1F4T-31S10 Dual Fiber 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX/LH Gigabit Ethernet Standalone Fiber Media Converter, 1-port Fiber & 4-port RJ45, 1310nm Singlemode, 10km $86.00

Ngoài ra, Netsystem là đại lý nhiều năm kinh nghiệm bán giá phân phối converter quang các hãng nổi tiếng như Converter Compufox - Converter Netlink 

HTB-GS-20 Converter quang Netlink HTB-GS-20, SC Duplex, 1000BASE-T to 1000FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 20 KM VND 750,000.00
HTB-GM-03 Converter quang Netlink HTB-GM-03, SC Duplex, 1000BASE-T to 1000FX, SC Duplex Fiber, Multimode, 550M. VND 750,000.00
HTB-1100S-A/B-25KM Converter quang Netlink HTB-1100S-A/B-25KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Simplex Fiber, Single-Mode, 25 KM VND 400,000.00
HTB-1100S-25KM Converter quang Netlink HTB-1100S-25KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 25 KM VND 400,000.00
HTB-1100S-40KM Converter quang Netlink HTB-1100S-40KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 40 KM VND 800,000.00
HTB-1100S-80KM Converter quang Netlink HTB-1100S-80KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, Single-Mode, 80 KM VND 990,000.00
HTB-1100-2KM Converter quang Netlink HTB-1100-2KM, 10/100BASE-T to 100FX, SC Duplex Fiber, MultiMode, 2 KM VND 400,000.00

Bộ chuyển đổi quang điện media converter quang 2 sợi chính hãn

Compufox SFP-10/100/1000 Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M without SFP
Compufox SFP-10/100/1000-MM Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M with SFP Multimode
Compufox SFP-10/100/1000-SM Bộ chuyển đổi quang điện Compufox SFP-10/100/1000M with SFP Singlemode 10KM

Mua bộ chuyển đổi quang điện ở đâu chất lượng cao mà giá lại tốt?

Nếu như bạn để ý thì bạn sẽ thấy rằng hiện nay thì các sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trên thị trường ngày nay. Chính vì bản chất của sản phẩm đem đến cho người sử dụng những công dụng tuyệt vời nên sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện được ưa chuộng và sử dụng nhiều đến như vậy.

Hiện nay thì có rất nhiều những địa chỉ bán các bộ chuyển đổi quang điện, tuy nhiên thì lựa chọn những địa chỉ bán hàng chính hãng thì lại trở thành vẫn đề khó khăn hơn cả. Nếu như bạn chưa tìm được địa chỉ nào uy tín thì bạn có thể đến NetSystem, công ty chuyên buôn bán các bộ chuyển đổi quang điện chĩnh hãng.

Tại NetSystem có sẵn luôn cả hai sản phẩm hot đó là bộ chuyển đổi quang điện multimodebộ chuyển đổi quang điện singlemode. Bên cạnh đó thì NetSystem còn có nhiều những sản phẩm khác để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Lí do mà bạn nên lựa chọn converter quang điện ở NetSystem chứ không phải là lựa chọn bất cứ địa chỉ nào khác đó chính là vì những thiết bị ở đây đều đảm bảo cho khách hàng 100% là hàng chính hãng. Chính vì thế nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề chất lượng của sản phẩm ở đây.

Còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu bộ chuyển đổi quang điện. Hãy liên hệ ngay tới Netsystem, đơn vị uy tín lâu năm chuyên phân phối converter quang giúp bạn lựa chọn mua sắm converter quang 10/100, 1G, 10G hay MM và SM với giá luôn luôn rẻ và chất lượng tốt ở Hà nội và Sài gòn

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM]
[Điện thoại] 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
[Hotline/Zalo] 0914025885 - 0915495885 - 0916498448 - 0914769119  
[Email liên hệ] contact@netsystem.vn
[Skype] kd_netsystem

Các từ khóa tìm kiểm Google: converter quang, bộ chuyển đổi quang điện, bộ converter quang, chuyển đổi quang điện, convert quang, bộ chuyển đổi quang, thiết bị chuyển đổi quang điện, bộ chuyển đổi cáp quang sang cáp mạng, bộ chuyển quang, bộ chuyển quang sang lan, converter quang 1gb, đầu chuyển cáp quang sang rj45, bộ chuyển đổi quang sang lan, converter 1gb, bộ chuyển đổi cáp quang, converter quang 1gbps, bo chuyen doi quang dien, converter quang điện, bộ chuyển đổi tín hiệu quang, bộ chuyển đổi quang điện cisco, bộ chuyển quang điện, giá bộ chuyển đổi quang điện, thiết bị converter quang, bo chuyen doi quang,cục chuyển đổi cáp quang, đầu chuyển cáp quang, bộ chuyển đổi lan sang quang, cục chuyển đổi quang,bộ chuyển đổi quang điện 4 cổng