Dự án lắp đặt hệ thống mạng tạo nhà Vincom Royalcity

Dự án lắp đặt hệ thống mạng cáp quang
Chủ đầu tư: Vincom
Vị trí công trình:
Chi tiết dự án

Dự án lắp đặt hệ thống mạng cáp quang

Dự án thực hiện khác

Dự án lắp đặt hệ thống mạng LAN và phòng máy chủ cho trung tâm R&D của tập đoàn LG Việt Nam

Netsystem vinh dự được LGE Việt Nam chọn là nhà thầu trong gói Cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng LAN và Phòng Data Center

 

Dự án lắp đặt hệ thống mạng LAN văn phòng Vincom School

Dự án lắp đặt hệ thống mạng LAN văn phòng Vincom School

Dự án lắp đặt hệ thống mạng tạo nhà Vincom Timecity

Dự án lắp đặt hệ thống mạng LAN