FortiGate 100EF

SKU:
FG-100EF
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
14 x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 8 x internal switch ports), 8x SFP ports.
Thông số kỹ thuật sản phẩm

FortiGate 100EF, FG-100EF, FG-100EF-BDL-950-12, FG-100EF-BDL-950-36, FG-100EF-BDL-950-60 | Firewall Fortinet datasheet 

FortiGate 100EF
FortiGate 100EF
14 x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 8 x internal switch ports), 8x SFP ports.
FG-100EF
Price: $2,000.00
Giá bán: $1,474.20
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FortiGate-100EF Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-100EF-BDL-950-12
Price: $3,300.00
Giá bán: $2,432.43
FortiGate-100EF Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-100EF-BDL-950-36
Price: $5,900.00
Giá bán: $4,348.89
FortiGate-100EF Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-100EF-BDL-950-60
Price: $8,500.00
Giá bán: $6,265.35
Unified Threat Protection (UTM) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
FortiGate-100EF 1 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $1,300.00
Giá bán: $1,125.54
FortiGate-100EF 3 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $3,900.00
Giá bán: $3,376.62
FortiGate-100EF 5 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $6,500.00
Giá bán: $5,627.70
FC-10-00306-950-02-12
NGFW Thông lượng 3.6 Gbps NGFW Thông lượng 3.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 25 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 9.5 Gbps NGFW Thông lượng 9.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 2.2 Gbps NGFW Thông lượng 5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 5 Gbps NGFW Thông lượng 6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 6 Gbps NGFW Thông lượng 6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 2.5 Gbps NGFW Thông lượng 3.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
FortiGate 280D POE
NGFW Thông lượng 4 Gbps NGFW Thông lượng 4 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 1.3 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 1.3 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 1.8 Gbps NGFW Thông lượng 1.8 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 9 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 9 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 1.6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 11.5 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 1.6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 11.5 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 360 Mbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000

✅ Liên hệ để có giá Gia hạn Renew License phần mềm cho Firewall Fortinet tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Sản phẩm bạn quan tâm