FortiGate 401E-DC

SKU:
FG-401E-DC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage, 1 DC power supply.
Thông số kỹ thuật sản phẩm

FortiGate-401E-DC 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage, 1 DC power supply.

FortiGate-401E-DC
FortiGate-401E-DC
18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage, 1 DC power supply.
FG-401E-DC
Price: $7,300.00
Giá bán: $6,205.00
Fortinet FortiGate-401E-DC Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FortiGate-401E-DC Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-401E-DC-BDL-950-12
Price: $12,045.00
Giá bán: $10,238.25
FortiGate-401E-DC Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-401E-DC-BDL-950-36
Price: $21,535.00
Giá bán: $18,304.75
FortiGate-401E-DC Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTM)
FG-401E-DC-BDL-950-60
Price: $31,025.00
Giá bán: $26,371.25
FortiGate-401E-DC 1 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $4,745.00
Giá bán: $4,108.22
FortiGate-401E-DC 3 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $14,235.00
Giá bán: $12,324.66
FortiGate-401E-DC 5 Year Unified Threat Protection (UTM) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Price: $23,725.00
Giá bán: $20,541.10
FC-10-D4H1E-950-02-12
NGFW Thông lượng 3.6 Gbps NGFW Thông lượng 3.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 25 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 9.5 Gbps NGFW Thông lượng 9.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 2.2 Gbps NGFW Thông lượng 5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 5 Gbps NGFW Thông lượng 6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 6 Gbps NGFW Thông lượng 6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 2.5 Gbps NGFW Thông lượng 3.5 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 20 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
FortiGate 280D POE
NGFW Thông lượng 4 Gbps NGFW Thông lượng 4 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 1.3 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 1.3 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 1.8 Gbps NGFW Thông lượng 1.8 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 9 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte packets) 9 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 1.6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 11.5 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 1.6 Gbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 11.5 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
NGFW Thông lượng 360 Mbps NGFW Thông lượng 360 Mbps
IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps IPsec VPN Thông lượng (512 byte) 4 Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000

Bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm cùng phân khúc như:
✅ Liên hệ để có giá Gia hạn Renew License phần mềm cho Firewall Fortinet tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Sản phẩm bạn quan tâm