Module Fortinet Transceivers

SKU:
Fortinet Transceivers
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Module Fortinet Transceivers
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Module quang đồng Fortinet 1GE 10GE 100GE 25GE 40GE 50GE Direct Attach Cable QSFP28 SFP+ SFP QSFP+ SFP28  transceiver | FX SX LX ZX RJ45 SR ER LR GC AOC DAC​

Module quang đồng Fortinet 1GE 10GE 100GE 25GE 40GE 50GE Direct Attach Cable QSFP28 SFP+ SFP QSFP+ SFP28  transceiver|FX SX LX ZX RJ45 SR ER LR GC AOC DAC​
Fortinet Transceivers
VDSL2/ADSL2 SFP transceiver module, for all systems with SFP and SFP+ slots
FN-TRAN-DSL
Price: $350.00
Giá bán: $257.98
100 GE QSFP28 transceivers, LC connectors, 2KM for all systems with QSFP28 Slots
FN-TRAN-QSFP28-CWDM4
Price: $4,800.00
Giá bán: $3,538.08
100GE QSFP28 transceivers, 4 channel parallel fiber, short range for all systems with QSFP28 Slots
FN-TRAN-QSFP28-SR
Price: $3,032.00
Giá bán: $2,234.89
10GE SFP+ transceiver module, long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
FN-TRAN-SFP+LR
Price: $284.00
Giá bán: $209.34
10GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
FN-TRAN-SFP+SR
Price: $100.00
Giá bán: $73.71
1GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FN-TRAN-LX
Price: $92.00
Giá bán: $67.81
1GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FN-TRAN-GC
Price: $144.00
Giá bán: $106.14
1GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FN-TRAN-SX
Price: $44.00
Giá bán: $32.43
25GE/10GE Dual Rate SFP28 transceiver module, short range for all systems with SFP28/SFP+ slots
FN-TRAN-SFP28-SR
Price: $1,050.00
Giá bán: $773.95
40GE QSFP+ transceivers, long range for all systems with QSFP+ Slots
FN-TRAN-QSFP+LR
Price: $2,600.00
Giá bán: $1,916.46
40GE QSFP+ transceivers, short range for all systems with QSFP+ Slots
FN-TRAN-QSFP+SR
Price: $748.00
Giá bán: $551.35
10Gbase-ER SFP+ transceivers for FortiSwitch and FortiGate, 1550nm. Single Mode. 40km range for systems with SFP+ Slots
FN-TRAN-SFP+ER
Price: $1,860.00
Giá bán: $1,371.01
10GE copper SFP+ RJ45 Fortinet Transceiver (30m range) for systems with SFP+ slots.
FN-TRAN-SFP+GC
Price: $750.00
Giá bán: $552.82
1GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FG-TRAN-LX
Price: $92.00
Giá bán: $68.00
1GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FG-TRAN-GC
Price: $144.00
Giá bán: $106.00
1GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FG-TRAN-SX
Price: $44.00
Giá bán: $32.00
1GE SFP SX transceiver module, -40 to 85c, over MMF, for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FR-TRAN-SX
Price: $52.00
Giá bán: $38.00
1GE SFP LX transceiver module, -40 to 85c, over SMF, for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
FR-TRAN-LX
Price: $80.00
Giá bán: $59.00
1G SFP transceivers, -40/85°C operation, 90km range for all systems with SFP Slots
FR-TRAN-ZX
Price: $604.00
Giá bán: $445.00
10GE SFP+ transceiver module, short range for FortiSwitch D Series with SFP+ and SFP/SFP+ slots
FS-TRAN-SFP+SR
Price: $100.00
Giá bán: $74.00
100Mb multimode SFP transceivers, -40/85c operation, 2km range for systems with SFP Slots and capable of 10/100Mb mode selection
FS-TRAN-FX
Price: $144.00
Giá bán: $106.14
1GE SFP RJ45 transceiver module for FortiSwitch D Series with SFP and SFP/SFP+ slots
FS-TRAN-GC
Price: $156.00
Giá bán: $115.00
10Gbase-ER SFP+ transceivers, 1550nm. Single Mode. 40km range for systems with SFP+ Slots
FS-TRAN-SFP+ER
Price: $1,860.00
Giá bán: $1,371.00
10GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
FG-TRAN-SFP+SR
Price: $100.00
Giá bán: $74.00
10GE SFP+ transceiver module, long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
FG-TRAN-SFP+LR
Price: $284.00
Giá bán: $209.00
25GE SFP28 transceiver module, long range for all systems with SFP28 slots
FG-TRAN-SFP28-LR
Price: $4,500.00
Giá bán: $3,317.00
40G/100G QSFP+/QSFP28 to SFP+/SFP28 Parallel Breakout MPO to 4xLC connectors, 1m reach, transceivers not included.
FG-TRAN-QSFP-4XSFP
Price: $425.00
Giá bán: $313.27
40G/100G QSFP+/QSFP28 to SFP+/SFP28 Parallel Breakout MPO to 4xLC connectors, 5m reach, transceivers not included.
FG-TRAN-QSFP-4SFP-5
Price: $456.00
Giá bán: $336.12
10GE SFP+ active direct attach cable, 10m / 32.8 ft for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
SP-CABLE-ADASFP+
Price: $320.00
Giá bán: $236.00
100GE CFP2 transceivers, long range, over single mode fiber, for all systems with CFP2 Slots
FG-TRAN-CFP2-LR4
Price: $22,725.00
Giá bán: $16,750.60
100GE CFP2 transceivers, 10 channel parallel fiber, short range for all systems with CFP2 Slots
FG-TRAN-CFP2-SR10
Price: $5,220.00
Giá bán: $3,848.00
100G CFP2 Parallel Breakout MPO to 10xLC conectors, 1m reach, transceivers not included
FG-CABLE-SR10-SFP+
Price: $360.00
Giá bán: $265.00
100G CFP2 Parallel Breakout MPO to 10xLC conectors, 5m reach, transceivers not included
FG-CABLE-SR10-SFP+5
Price: $520.00
Giá bán: $383.00
Fortinet Transceivers
Fortinet Passive Direct Attach Cable
10GE SFP+ Passive Direct Attach Cable, 1 m for Systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
SP-CABLE-FS-SFP+1
Price: $72.50
Giá bán: $53.00
10GE SFP+ Passive Direct Attach Cable, 3 m for Systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
SP-CABLE-FS-SFP+3
Price: $110.00
Giá bán: $81.00
10GE SFP+ Passive Direct Attach Cable, 5 m for Systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
SP-CABLE-FS-SFP+5
Price: $175.00
Giá bán: $129.00
10GE SFP+ Passive Direct Attach Cable, 7 m for Systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
SP-CABLE-FS-SFP+7
Price: $210.00
Giá bán: $155.00
40GE QSFP+ Passive Direct Attach Cable, 1 m for Systems with QSFP+ slots
SP-CABLE-FS-QSFP+1
Price: $135.00
Giá bán: $100.00
40GE QSFP+ Passive Direct Attach Cable, 3 m for Systems with QSFP+ slots
SP-CABLE-FS-QSFP+3
Price: $230.00
Giá bán: $170.00
40GE QSFP+ Passive Direct Attach Cable, 5 m for Systems with QSFP+ slots
SP-CABLE-FS-QSFP+5
Price: $340.00
Giá bán: $251.00
Fortinet Passive Direct Attach Cable
Bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm module hỗ trợ như:
Module quang Fortinet
✅ Liên hệ để có giá Fortinet tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Sản phẩm bạn quan tâm