Tường lửa Firewall Juniper SRX300, SRX320, SRX340, SRX345, SRX550, SRX Series chính hãng 

Thiết bị tường lửa Firewall Juniper cực chất cho bảo mật hệ thống mạng, đặc biệt là Firewall Juniper SRX300 là firewall service (dịch vụ) cung cấp thế hệ tường lửa chống mối đe dọa đối với những người có yêu cầu an ninh bảo mật cao. Netsystem tập trung vào phân phối các thiết bị an ninh Firewall SRX Series​ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.

Tường lửa Firewall Juniper SRX300, SRX320, SRX340, SRX345, SRX550, SRX Series

Sản phẩm nổi bật Juniper Firewall SRX Series

SRX320-SYS-JB Juniper SRX320 Services Gateway includes hardware (8GbE, 6-port POE+, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable)
SRX340-SYS-JB Juniper SRX 340 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK)
SRX345-SYS-JB Juniper SRX345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) 
SRX300-SYS-JB Juniper SRX 300 Services Gateway includes hardware

Lựa chọn dòng thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX Series

#SRX300  #SRX320 
6 x 1GbE RJ-45 ports and 2 x 1GbE SFP
1 Gbps Firewall performance
100 Mbps IPS performance
250 Mbps VPN performance
64,000 Concurrent sessions
5,000 New sessions/second
1,000 Maximum security policies
6 x 1GbE RJ-45 ports and 2 x 1GbE SFP
1 Gbps Firewall performance
100 Mbps IPS performance
250 Mbps VPN performance
64,000 Concurrent sessions
5,000 New sessions/second
1,000 Maximum security policies
#SRX340 #SRX320-POE Services Gateway
8 x 1GbE RJ-45 ports and 8 x 1GbE SFP
3 Gbps Firewall performance
250 Mbps IPS performance
500 Mbps VPN performance
256,000 Concurrent sessions
10,000 New sessions/second
2,000 Maximum security policies
6 x 1GbE RJ-45 PoE ports and 2 x 1GbE SFP
1 Gbps Firewall performance
100 Mbps IPS performance
250 Mbps VPN performance
64,000 Concurrent sessions
5,000 New sessions/second
1,000 Maximum security policies
#SRX345 #SRX380
8 x 1GbE RJ-45 ports and 8 x 1GbE SFP
5 Gbps Firewall performance
500 Mbps IPS performance
800 Mbps VPN performance
512,000 Concurrent sessions
20,000 New sessions/second
4,000 Maximum security policies
20 (16x1GbE, 4x10GbE)
10 Gbps Firewall performance
1,000 Mbps IPS performance
3,500 Mbps VPN performance
512,000 Concurrent sessions
20,000 New sessions/second
4,000 Maximum security policies
#SRX550 #SRX1500
6 x 10/100/1000 BASE-T + 4 SFP
5.5 Gbps Firewall performance
1.7 Gbps IPS performance
1.0 Gbps VPN performance
375 K (2 GB DRAM) Concurrent sessions
27,000 New sessions/second
7,256 Maximum security policies
16x1GbE RJ-45 ports and 4x10GbE SFP+
10 Gbps Firewall performance
3 Gbps IPS performance
2 Gbps VPN performance
2 Million Concurrent sessions
50,000 New sessions/second
16,000 Maximum security policies
#SRX4100  #SRX4200 
8 x 1GbE/10GbE SFP+
20 Gbps Firewall performance
10 Gbps IPS performance
5 Gbps VPN performance
5 Million Concurrent sessions
120,000 New sessions/second
16,000 Maximum security policies
8 x 1GbE/10GbE SFP+
40 Gbps Firewall performance
20 Gbps IPS performance
10 Gbps VPN performance
10 Million Concurrent sessions
240,000 New sessions/second
16,000 Maximum security policies
#SRX4600  #SRX5400 Services Gateway
8 10GbE (SFP+) | 4x40GbE/100GbE (QSFP28)
95 Gbps Firewall throughput
75 Gbps Firewall throughput—IMIX
80 Gbps Firewall throughput with application security
60 Million Concurrent sessions
500,000 Connections/second
20 Gbps NGFW throughput
2 Slots for IOCs
65 Gbps Firewall performance
22 Gbps IPS performance
43 Gbps VPN performance
28 Million Concurrent sessions
450,000 New sessions/second
80,000 Maximum security policies

Các bài viết nổi bật về tường lửa Juniper Firewall SRX series

>>>Xem thêm BST các mẫu thiết bị tường lửa Juniper Firewall SRX Series có trong kho của Netsystem bên dưới nhé: 

Juniper SRX650-BASE-SRE6-645AP

SKU: SRX650-BASE-SRE6-645AP

Juniper SSG-350M-SH

SKU: Juniper SSG-350M-SH