Góc tư vấn cáp quang

Suy hao sợi quang fiber loss là gì? Bạn có biết làm thế nào để tính toán nó?

17/04/2021

Trong lắp đặt cáp quang, việc đo lường và tính toán chính xác các liên kết cáp quang là bước rất quan trọng để xác minh tính toàn vẹn của mạng và đảm bảo hiệu suất mạng quang. 

Dây cáp quang sẽ gây ra suy hao tín hiệu rõ ràng (tức là suy hao sợi quang) do hấp thụ và tán xạ ánh sáng, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của mạng truyền dẫn quang. Vậy làm thế nào chúng ta có thể biết được giá trị suy hao trên sợi quang liên kết? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán suy hao trong một liên kết cáp quang và cách đánh giá hiệu suất của một liên kết cáp quang. 

Các loại suy hao sợi quang

Suy hao sợi quang còn được gọi là suy hao quang, dùng để chỉ mức độ suy hao quang giữa đầu phát và đầu nhận của sợi quang. Có nhiều lý do gây ra suy hao sợi, chẳng hạn như sự hấp thụ / tán xạ năng lượng ánh sáng của vật liệu sợi, suy hao do uốn, suy hao đầu nối...
Suy hao sợi quang fiber loss là gì? Bạn có biết làm thế nào để tính toán nó?
Nói chung, có hai lý do chính gây ra sự hao hụt sợi: các yếu tố bên trong (nghĩa là, các đặc tính vốn có của sợi) và các yếu tố bên ngoài (nghĩa là do hoạt động không đúng của sợi). Sự suy hao sợi quang có thể được chia thành suy hao sợi quang nội tại và suy hao sợi quang bên ngoài. Suy hao bên trong sợi quang là tổn thất cố hữu của vật liệu sợi quang, chủ yếu bao gồm suy hao hấp thụ, suy hao tán sắc và suy hao tán xạ do các khuyết tật cấu trúc; suy hao sợi không nội tại chủ yếu bao gồm suy hao mối nối, suy hao đầu nối và suy hao do uốn. 

Tiêu chuẩn suy hao sợi quang

Liên minh Công nghiệp Viễn thông (TIA) và Liên minh Công nghiệp Điện tử (EIA) đã cùng nhau xây dựng tiêu chuẩn EIA / TIA, quy định các yêu cầu về hiệu suất và truyền dẫn của cáp quang và đầu nối, và hiện đã được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cáp quang. Tiêu chuẩn EIA / TIA làm rõ rằng suy hao tối đa là một trong những thông số quan trọng nhất để đo suy hao sợi quang. Trên thực tế, suy hao tối đa là hệ số suy giảm của cáp quang, tính bằng dB / km.

Làm thế nào để tính toán suy hao cáp quang?

Nếu bạn muốn kiểm tra xem liệu liên kết cáp quang có thể hoạt động bình thường hay không, bạn cần tính toán tổn thất dây cáp quang, ngân sách điện năng và biên độ điện năng. Cách tính như sau.

Tính toán suy hao dây cáp quang

Trong hệ thống dây cáp quang, người ta thường tính toán suy hao lớn nhất trên một đoạn dây nhất định. Công thức tính toán suy hao sợi quang: 

Tổng suy hao liên kết (LL) = suy hao cáp quang + suy hao đầu nối + suy giảm mối nối [Lưu ý: Nếu có các thành phần khác (chẳng hạn như bộ suy hao), giá trị suy hao của chúng có thể được chồng lên] 

Suy hao cáp quang (dB) = hệ số suy giảm cáp quang tối đa (dB / km) × chiều dài (km) 

Suy hao đầu nối (dB) = số cặp đầu nối × suy hao đầu nối (dB) 

Suy hao mối nối (dB) = số mối nối × suy hao mối nối (dB) 
Làm thế nào để tính toán suy hao cáp quang?
Như thể hiện trong công thức trên, tổng suy hao liên kết là tổng tối đa của các biến xấu nhất trong một đoạn sợi. Cần lưu ý rằng tổng tổn thất liên kết được tính theo cách này chỉ là giá trị giả định, bởi vì nó giả định giá trị có thể có của tổn thất thành phần, nghĩa là, tổn thất thực tế của sợi phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau và giá trị tổn thất có thể cao hơn hoặc thấp hơn. 

Hãy lấy một trường hợp thực tế làm ví dụ để chứng minh cách tính toán lượng sợi hao hụt. Như trong hình dưới đây, một sợi quang single-mode được lắp đặt giữa hai tòa nhà với khoảng cách truyền là 10km và bước sóng 1310nm. Đồng thời, sợi quang này có 2 đầu nối ST và 1 mối nối hợp nhất.

Suy hao cáp quang theo bảng tiêu chuẩn trên, giá trị suy hao lớn nhất của cáp quang singlemode ngoài trời có bước sóng 1310nm là 0,5dB / km, do đó giá trị suy hao của cáp quang là 0,5dB / km × 10km = 5dB. 

Suy hao đầu nối vì 2 đầu nối ST được sử dụng và suy hao tối đa của mỗi đầu nối ST là 0,75dB, suy hao đầu nối là 0,75dB × 2 = 1,5dB. Trong tính toán thực tế, tổn thất suy hao của đầu nối có thể tham chiếu đến giá trị thông số kỹ thuật do nhà cung cấp cung cấp. 

Suy hao mối nối được chỉ định trong tiêu chuẩn TIA / EIA, suy hao mối nối tối đa là 0,3dB, do đó, suy hao mối nối là 0,3dBx1 = 0,3dB.

Có thể kết luận rằng tổng suy hao của liên kết sợi quang là 5dB + 1,5dB + 0,3dB = 6,8dB. Xin lưu ý rằng phương pháp tính toán trên chỉ là giá trị giả định. Nếu bạn muốn có được giá trị suy hao chính xác nhất, bạn có thể sử dụng máy đo phản xạ miền thời gian quang học OTDR để đo.

Tính toán ngân sách nguồn điện năng

Giá trị suy hao liên kết nói trên có tác dụng gì đối với việc truyền tải toàn bộ liên kết? Ở đây chúng ta phải đề cập đến một tham số khác có liên quan chặt chẽ đến ngân sách năng lượng. Giá trị tham số này chủ yếu được sử dụng để so sánh giá trị tổn thất liên kết được tính toán để đảm bảo rằng thiết bị được lắp đặt chính xác. Chỉ khi giá trị tổn thất liên kết nằm trong ngân sách điện năng, liên kết mới có thể hoạt động bình thường. Ngân sách công suất (PB) là hiệu số giữa độ nhạy (PR) của máy thu và công suất (PT) của máy phát được ghép vào sợi quang, nghĩa là PB = PT-PR. Giả sử công suất quang trung bình của máy phát là -15dBm và độ nhạy của máy thu là -28dBm thì ngân sách nguồn là -15dB - (- 28dB) = 13dB. 

Tính toán biên độ nguồn

Sau khi tính toán tổn thất liên kết và ngân sách điện năng, bạn cần tính toán biên công suất (PM), đề cập đến công suất khả dụng sau khi tổn thất liên kết được loại bỏ khỏi ngân sách điện năng, tức là PM = PB-LL. 

Cũng lấy cáp quang singlemode trong nhà dài 10km làm ví dụ. Dựa trên tính toán ở trên, ngân sách năng lượng của nó là 13dB và tổn thất liên kết là 6,8dB, do đó biên năng lượng là 13dB-6,8dB = 6,2dB. Giá trị tính được lớn hơn 0 chứng tỏ liên kết có đủ công suất truyền tải.

Bạn có thực sự biết về cáp quang?
Ưu điểm của cáp quang?Những lợi ích do cáp quang mang lại
Các loại cáp quang, các chuẩn cáp quang trên thị trường: Bạn có biết?
Ứng dụng của cáp quang
Khái niệm cơ bản cáp quang multimode và cáp quang singlemode

Lựa chọn các sản phẩm nổi bật cho hệ thống cáp quang của bạn

Dây cáp quang
Cáp quang multimode Cáp quang single-mode
Cáp quang multimode 2 sợi Cáp quang single-mode 2FO
Cáp quang multimode 4 sợi Cáp quang single-mode 4FO
Cáp quang multimode 6 sợi Cáp quang single-mode 24FO
Cáp quang multimode 8 sợi Cáp quang single-mode 8FO
Cáp quang multimode 12 sợi Cáp quang single-mode 12FO
Thiết bị quang
Hộp ODF quang Converter quang
Adapter quang Module quang
Dây nhảy quang Dây hàn quang
Các tin bài khác