Góc tư vấn WiFi

Tìm hiểu bộ điều khiển quản lý WiFi Controller Cisco Catalyst 9800 Series?

17/02/2019

Tại sao phải nâng cấp lên bộ điều khiển quản lý Wireless Controller Cisco Catalyst 9800 Series? Các tính năng sáng của bộ điều khiển quản lý WiFi Controller Cisco Catalyst 9800 Series mới là gì? Đọc dưới đây.

Bộ điều khiển không dây Cisco Catalyst 9800 Series có tính năng phong phú và sẵn sàng cho doanh nghiệp để cung cấp năng lượng cho các hoạt động quan trọng trong kinh doanh của bạn và chuyển đổi trải nghiệm của khách hàng cuối:

Tính sẵn sàng cao và cập nhật phần mềm liền mạch, được kích hoạt bằng cách vá nóng và lạnh, giữ cho khách hàng và dịch vụ của bạn luôn bật trong cả hai sự kiện được lên kế hoạch và không có kế hoạch.
Tại sao phải nâng cấp nên bộ điều khiển quản lý WiFi Controller Cisco Catalyst 9800 Series

Bảo vệ không khí, thiết bị và người dùng với Cisco Catalyst 9800 Series. Cơ sở hạ tầng không dây trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên mạnh nhất với Phân tích lưu lượng truy cập được mã hóa của Cisco và Quyền truy cập được xác định bằng phần mềm. Các bộ điều khiển đi kèm với bảo mật tích hợp: khởi động an toàn, bảo vệ thời gian chạy, ký hình ảnh, xác minh tính toàn vẹn và xác thực phần cứng.

Triển khai mọi nơi để cho phép kết nối không dây ở mọi nơi. Dù là tại chỗ, trong đám mây công cộng hay riêng tư hoặc được nhúng trên một công tắc, Cisco Catalyst 9800 Series có nhiều tùy chọn tỷ lệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tổ chức bạn.

Được xây dựng trên một hệ điều hành mô-đun, bộ điều khiển có các API mở và có thể lập trình cho phép tự động hóa các hoạt động mạng từ 0 đến N ngày của bạn. Truyền từ xa theo mô hình cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe của mạng và khách hàng của bạn.

Bộ điều khiển không dây Cisco Catalyst 9800 Series có sẵn ở nhiều yếu tố hình thức:

Cisco Catalyst 9800-40 với thông lượng 40 Gbps
Cisco Catalyst 9800-80 với thông lượng 80 Gbps và các đường dẫn mô-đun tùy chọn
Cisco Catalyst 9800 cho đám mây riêng (KVM, VMware và Cisco ENCS)
Cisco Catalyst 9800 cho đám mây công cộng (Dịch vụ web của Amazon)
Cisco Catalyst 9800 nhúng không dây (dành cho Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Catalyst 9300)
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers

Lợi ích của bộ điều khiển quản lý WiFi Controller Cisco Catalyst 9800

Luôn luôn: Tính sẵn sàng cao và cập nhật phần mềm liền mạch, được kích hoạt bằng cách vá nóng, giữ cho khách hàng và dịch vụ của bạn luôn bật trong các sự kiện được lên kế hoạch và không có kế hoạch.

Đảm bảo: Giúp không khí an toàn, thiết bị và người dùng. Với Phân tích lưu lượng truy cập được mã hóa và truy cập SD , cơ sở hạ tầng không dây trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên mạnh nhất của bạn. Bộ điều khiển Catalyst 9800 đi kèm với bảo mật tích hợp: khởi động an toàn, bảo vệ thời gian chạy, ký hình ảnh, xác minh tính toàn vẹn và xác thực phần cứng.

Triển khai linh hoạt:Triển khai bất cứ nơi nào để giúp kích hoạt kết nối không dây ở mọi nơi. Cho dù tại cơ sở, trên đám mây công cộng và riêng tư hoặc được nhúng trên một switch, bộ điều khiển Cisco Catalyst 9800 có nhiều tùy chọn tỷ lệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tổ chức của bạn.

Lựa chọn cấu hình Cisco Access Point - Cisco Wireless Controller WLAN

Wireless Cisco Controller
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9
AIR-CT3504-K9 AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9
C9130AXI-EWC-S C9130AXE-S
C9120AXI-EWC-S C9120AXE-S
C9120AXE-EWC-S C9120AXI-S
C9117AXI-EWC-S C9117AXI-S
C9115AXI-EWC-S C9115AXI-S
C9115AXE-EWC-S C9105AXW-S
AIR-AP3802I-S-K9C AIR-AP3802E-S-K9C
AIR-AP3802I-S-K9 AIR-AP3802E-S-K9
AIR-AP2802E-E-K9 AIR-AP2802I-E-K9
AIR-AP2802I-S-K9C AIR-AP2802E-S-K9C
AIR-AP2802I-S-K9 AIR-AP2802E-S-K9
AIR-AP1852I-S-K9 AIR-AP1852E-S-K9
AIR-AP1832I-S-K9 AIR-AP1815I-S-K9
AIR-OEAP1810-S-K9 AIR-AP1810W-S-K9
AIR-AP4800-S-K9 AIR-AP4800-S-K9C
AIR-CAP1552H-S-K9 AIR-AP1562I-S-K9
AIR-AP1572EAC-S-K9 IW-6300H-DCW-S-K9
IW-6300H-AC-S-K9 WAP321-E-K9
WAP371-E-K9 WAP361-E-K9
WAP571E-K9 WAP150-E-K9
AIR-PWRINJ6 LIC-CT3504-1A
LIC-C9800L-PERF LIC-C9800-DTLS-K9

✅Bài viết nổi bật về bộ thu phát WiFi Controller Wireless Access Point Cisco Series

Các tin bài khác