Thiết bị chuyển mạch Ethernet Switch Juniper QFX5200 Data Center chính hãng

QFX5200
 
Mô tả
QFX5200-32C-AFI QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-32C-AFO QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5200-32C-DC-AFI QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-32C-DC-AFO QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow
JPSU-850W-AC-AFI  Juniper 850 W AC power supply for QFX5100-96S and QFX5200-32C (power supply-side airflow intake) 
JPSU-850W-AC-AFO  Juniper 850 W AC power supply for QFX5100-96S and QFX5200-32C (power supply-side airflow exhaust) 
JPSU-850W-DC-AFI  DC 850 W power supply, back-to-front airflow for QFX5100-96S and QFX5200-32C 
JPSU-850W-DC-AFO  DC 850 W power supply, front-to-back airflow for QFX5100-96S and QFX5200-32C 
QFX5200-32C-FANAFI  QFX5200-32C fan module, back-to-front airflow 
QFX5200-32C-FANAFO  QFX5200-32C fan module, front-to-back airflow 
QFX5200-48Y-AFI QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-48Y-AFO QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5200-48Y-DC-AFI QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-48Y-DC-AFO QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow
QFX520048Y-APSU-AO Juniper 650 W AC power supply for QFX5200-48Y (power supply-side airflow intake) 
QFX520048Y-APSU-AI Juniper 650 W AC power supply for QFX5200-48Y (power supply-side airflow exhaust) 
QFX520048Y-DPSU-AO DC 650 W power supply, front-to-back airflow for QFX5200-48Y 
QFX520048Y-DPSU-AI DC 650 W power supply, back-to-front airflow for QFX5200-48Y
QFX520048Y-FAN-AO QFX5200-48Y fan module, front-to-back airflow
QFX520048Y-FAN-AI QFX5200-32C fan module, back-to-front airflow
EX-4PST-RMK Adjustable 4-post rack-mount kit for EX Series, QFX5100, and QFX5200
QFX520048Y-RKMT 4 post rack-mount for QFX5200-48Y
Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper QFX5200 cung cấp nền tảng tốc độ đường truyền, độ trễ thấp để xây dựng mạng trung tâm dữ liệu line-rate, low-latency platform for building large spine and leaf, IP-fabric data center networks. Các thiết bị chuyển mạch Juniper QFX5200 này cung cấp các giao diện linh hoạt 10G, 25G, 40G, 50G, 100Gb và 400GbE cho kết nối máy chủ và nội bộ. Bạn có thể tận dụng khả năng triển khai linh hoạt của chúng để đảm bảo việc đầu tư mạng của mình trong tương lai.

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày nay, cả phần mềm và phần cứng phải hoạt động cùng nhau như một phần của mạng thống nhất. Switch QFX5200 Juniper cung cấp nền tảng của cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu cơ bản cho mạng tương phản , một nền tảng cho phép các chính sách tự động và quản lý vòng đời của các kết cấu trung tâm dữ liệu . Mạng tương phản tóm tắt kết nối mạng, sử dụng lớp phủ ảo trên cả khối lượng công việc cũ và gốc đám mây chạy các máy chủ được gắn với bộ chuyển mạch QFX series.
Switch Juniper QFX5200
Chọn từ 6 kiểu cấu hình QFX5200 series:

QFX5200-48Y Switch 1U 48 cổng 25G này có các cổng đường lên 6x100Gb để kết nối với cột xương sống, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc truy cập 25Gb hoặc triển khai lá với cột sống 100GbE. Khả năng tương thích ngược trong mô hình này có nghĩa là các cổng truy cập 25GbE có thể được định cấu hình thành 10GbE và các cổng đường lên 100GbE có thể được định cấu hình thành 40GbE.
QFX5200-32C Switch 1U 32 cổng 100Gb này có thông lượng 3,2 Tbps. Thích hợp lý tưởng cho việc triển khai lá trong mạng IP-fabric networks, nó cung cấp các cổng có thể cắm được bốn hệ số hình thức nhỏ (QSFP +) và QSFP28 với tốc độ dòng, mật độ cao. Switch hỗ trợ các kết nối 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE và 100GbE.
QFX5210-64C Với Switch mật độ cao 2U 64x100GbE này, bạn có thể loại bỏ các tầng, giảm chi phí và sự phức tạp trong quản lý. Nó rất phù hợp cho các triển khai nạc-cột sống.
QFX5210-64C-S Switch 2U 64x100GbE này tích hợp hệ điều hành mạng Phần mềm cho mạng mở trong đám mây (SONiC), cho phép phần cứng của Juniper cắm nhất quán vào cơ sở hạ tầng mạng SONiC thống nhất. switch cũng hỗ trợ daemon giao thức định tuyến chứa Junos (cRPD) tùy chọn để chạy trong môi trường dựa trên Linux.
QFX5220-32CD Nền tảng 1U 32x400GbE này tối ưu cho việc triển khai cột sống và lá trong các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
QFX5220-128C Switch này cung cấp các cổng 128x100GbE ở dạng 4U. Với băng thông 12,8 Tbps, nó được thiết kế để triển khai cột sống và lá với nhiều cấu hình cổng khác nhau bao gồm tốc độ 40GbE và 100GbE.
QFX5210
Model Mã Mô tả
QFX5210-64C-AFI QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5210-64C-DC-AFI QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5210-64C-AFO QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5210-64C-DC-AFO QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5210-64C-SAFI QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow, with SONiC
QFX5210-64C-SAFO QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow, with SONiC
QFX5210-64C-DCSAFI QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow, with SONiC
QFX5210-64C-DCSAFO QFX5210, 64 QSFP+/QSFP28 ports, reduced latency, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow, with SONiC
JPSU-1100W-AC-AFI PSU,1100 W AC,12 V Output, FRU, back-to-front airflow
JPSU-1100W-AC-AFO PSU,1100 W AC,12 V Output, FRU, front-to-back airflow
QFX5210-FANAFI QFX5210-FANAFI FAN model, back-to-front airflow
QFX5210-FANAFO QFX5210-FANAFO FAN model, front-to-back airflow
QFX5K-C2-PFL QFX5K Class 2 Premium Feature License
QFX5K-C2-AFL QFX5K Class 2 Advanced Feature License
S-CRPD-S-1 Junos Software Router Standard 1-Year Term License
S-CRPD-S-3 Junos Software Router Standard 3-Year Term License
EX4500-4PST-RMK 4-post rack mount kit
 QFX5210

Bảng giá đặt mua hàng Switch Juniper QFX5200 QFX5210 QFX5220 Series

Mô tả Mã / Price / Giá
QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-32C-AFI
List Price: $12,800.00
Giá bán:  $10,304.00
QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5200-32C-AFO
List Price: $12,800.00
Giá bán:  $10,304.00
QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-32C-DC-AFI
List Price: $14,300.00
Giá bán:  $11,512.00
 QFX5200 (hardware only; software services sold separately), 32 QSFP+/QSFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5200-32C-DC-AFO
List Price: $14,300.00
Giá bán:  $11,512.00
QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5200-48Y-AFI
List Price: $
Giá bán:  $
QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5200-48Y-AFO
List Price: $
Giá bán:  $
QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, back-to-front airflow QFX5200-48Y-DC-AFI
List Price: $
Giá bán:  $
QFX5200-48Y (base software services included), 48 SFP+/SFP28 ports, redundant fans, 2 DC power supplies, front-to-back airflow QFX5200-48Y-DC-AFO
List Price: $
Giá bán:  $

Địa chỉ cung cấp Switch Juniper QFX Series: QFX5200, QFX5210, QFX5220 chính hãng 

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

✅ Liên hệ để có giá QFX5200 tốt
Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885