MGBT1

SKU:
MGBT1
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
MGBT1 Gigabit Ethernet 1000 Base-T Mini-GBIC SFP Transceiver
Thông số kỹ thuật sản phẩm

MGBT1 Gigabit Ethernet 1000 Base-T Mini-GBIC SFP Transceiver

Lựa chọn cấu hình Module quang Cisco xịn phù hợp hạ tầng cáp quang

Module quang Multimode Cisco SFP
GLC-SX-MMD GLC-EX-SMD
GLC-LH-SMD GLC-LH-SM
GLC-TE GLC-ZX-SMD
MGBT1 MGBLX1
MGBSX1 MGBLH1
SFP-10G-SR SFP-10G-SR-S
SFP-10G-LR SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR SFP-10G-ZR-S
SFP-10G-ER SFP-10G-ER-S
SFP-10G-SR-X SFP-10G-LR-X
SFP-10G-BX40U-I SFP-10G-BX40D-I
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S