SFP-10G-LRM

SKU:
SFP-10G-LRM
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Module quang Cisco 10GBASE LRM SFP+
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Module quang Cisco 10GBASE LRM SFP+ SFP-10G-LRM

Product Name 10GBASE SR SFP Module
Manufacturer Part Number SFP-10G-SR=
Product Model SFP-10G-SR
Product Type SFP+
Interfaces/Ports
Interfaces / Ports Details 1 x LC Duplex 10GBase-SR
Media & Performance
Media Type Supported Optical Fiber
Fiber Optic Cable Standard 62.5 µm
50 µm
62.5 µm, 50 µm
Fiber Mode Supported Multi-mode
Network Technology 10GBase-SR
Physical Characteristics
Form Factor Hot-swappable
Height 0.3"
Width 0.5"
Depth 2.2"
Other Information
Maximum Data Transfer Rate 10

SFP+ module SFP-10G-LR=​

Product Name 10GBase-LR SFP+ Transceiver
Manufacturer Part Number SFP-10G-LR=
Product Type SFP+
Interfaces/Ports
Interfaces / Ports Details 1 x LC Duplex 10GBase-LR
Media & Performance
Media Type Supported Optical Fiber
Fiber Mode Supported Single-mode
Ethernet Technology 10 Gigabit Ethernet
Network Technology 10GBase-LR
Physical Characteristics
Form Factor Hot-swappable
Height 0.3"
Width 0.5"
Depth 2.2"
Warranty
Limited Warranty 1 Year
Other Information
Maximum Data Transfer Rate 10 Gbit/s

Video SFP+ module

Lựa chọn cấu hình Module quang Cisco xịn phù hợp hạ tầng cáp quang

Module quang Cisco SFP+ 10GBASE
GLC-SX-MMD GLC-EX-SMD
GLC-LH-SMD GLC-LH-SM
GLC-TE GLC-ZX-SMD
MGBT1 MGBLX1
MGBSX1 MGBLH1
SFP-10G-SR SFP-10G-SR-S
SFP-10G-LR SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR SFP-10G-ZR-S
SFP-10G-ER SFP-10G-ER-S
SFP-10G-SR-X SFP-10G-LR-X
SFP-10G-BX40U-I SFP-10G-BX40D-I
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S