SFP-10G-BX40D-I

SKU:
SFP-10G-BX40D-I
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
SFP-10G-BX40D-I SFP+ Bidirectional for 40km, downstream
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S