SFP-10G-LR-X

SKU:
SFP-10G-LR-X
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
SFP-10G-LR-X 10GBASE-LR SFP Module for Extended Temp range
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S