SFP-10G-ZR

SKU:
SFP-10G-ZR
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
SFP-10G-ZR Cisco 10GBASE-ZR SFP10G Module for SMF 70KM
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S