SFP-10G-ZR-S

SKU:
SFP-10G-ZR-S
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR SFP Module, Enterprise-Class
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR SFP Module, Enterprise-Class 70KM

Lựa chọn cấu hình Module quang Cisco xịn phù hợp hạ tầng cáp quang

SFP+ Cisco
GLC-SX-MMD GLC-EX-SMD
GLC-LH-SMD GLC-LH-SM
GLC-TE GLC-ZX-SMD
MGBT1 MGBLX1
MGBSX1 MGBLH1
SFP-10G-SR SFP-10G-SR-S
SFP-10G-LR SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR SFP-10G-ZR-S
SFP-10G-ER SFP-10G-ER-S
SFP-10G-SR-X SFP-10G-LR-X
SFP-10G-BX40U-I SFP-10G-BX40D-I
Sản phẩm bạn quan tâm

SFP-10G-SR-S

SKU: SFP-10G-SR-S

SFP-10G-LR-S

SKU: SFP-10G-LR-S