25G SFP28 DAC

SKU:
25G SFP28 DAC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
25G SFP28 DAC Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Module quang 25G SFP28 DAC Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

SFP28 DAC
Part Number  Data Rate Wavelength
(nm)
Distance Price
(USD)
Giá
(VND)
SFP28 DAC 25G 28AWG 1m 42.00      1,008,000
SFP28 DAC 25G 28AWG 3m 69.56      1,669,440
SFP28 DAC 25G 26AWG 5m 97.20      2,332,800

Module cáp 25G cho Cisco Passive Direct Attach Copper Twinax Cable


1m (3ft) Cisco SFP-H25G-CU1M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$35.00

2m (7ft) Cisco SFP-H25G-CU2M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$41.00

3m (10ft) Cisco SFP-H25G-CU3M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$60.00

5m (16ft) Cisco SFP-H25G-CU5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$76.00

1.5m (5ft) Cisco SFP-H25G-CU1.5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$41.00

2.5m (8ft) Cisco SFP-H25G-CU2.5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$60.00

4m (13ft) Cisco SFP-H25G-CU4M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$76.00

Module cáp 25G cho Juniper Networks Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

1m (3ft) Juniper Networks JNP-SFP-25G-DAC-1M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$35.00

2m (7ft) Juniper Networks JNP-SFP-25G-DAC-2M  Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$41.00

3m (10ft) Juniper Networks JNP-SFP-25G-DAC-3M  Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$60.00

5m (16ft) Juniper Networks JNP-SFP-25G-DAC-5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$76.00

Module quang 25G for Arista Networks Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

1m (3ft) Arista Networks  CAB-S-S-25G-1M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$35.00

2m (7ft) Arista Networks  CAB-S-S-25G-2M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$41.00

3m (10ft) Arista Networks CAB-S-S-25G-3M  Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$60.00

5m (16ft) Arista Networks CAB-S-S-25G-5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
S$76.00

Ngoài ra còn module quang 25GB cáp cho switch Intel Mellanox Aruba HPE... Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

3m (10ft) Intel XXVDACBL3M Compatible 3M 25G SFP28 Passive Copper Cable
US$ 28.00

2m (7ft)  Intel XXVDACBL2M Compatible 2M 25G SFP28 Passive Copper Cable
US$ 23.00

1m (3ft) Intel XXVDACBL1M Compatible 1M 25G SFP28 Passive Copper Cable
US$ 19.00

2m (7ft) Mellanox MCP2M00-A002 Compatible 2M 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Cable
US$ 23.00

1m (3ft) Mellanox MCP2M00-A001 Compatible 1M 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Cable
US$ 19.00

3m (10ft) Mellanox MCP2M00-A003 Compatible 3M 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Cable
US$ 28.00
Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP+ Cables

SKU: SFPEX SFP+ Cables

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP