Cisco SFP+ Cables

SKU:
SFPEX SFP+ Cables
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable | Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 1M 3M 5M
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable | Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable

  • Module Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 

SFP-10G-AOC1M Giá List $110.00
SFP-10G-AOC1M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 1 Meter
Module Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable
SFP-10G-AOC2M Giá List $112.00
SFP-10G-AOC2M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 2 Meter

SFP-10G-AOC3M Giá List $115.00
SFP-10G-AOC3M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 3 Meter

SFP-10G-AOC5M Giá List $118.00
SFP-10G-AOC5M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 5 Meter

SFP-10G-AOC7M Giá List $120.00
SFP-10G-AOC7M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 7 Meter

SFP-10G-AOC10M Giá List $125.00
SFP-10G-AOC10M
Cisco 10GBASE-AOC SFP+ Cable 10 Meter
  • Module Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable

SFP-H10GB-CU50CM Giá List $45.00
SFP-H10GB-CU50CM
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 50CM

SFP-H10GB-CU1M Giá List $49.00
SFP-H10GB-CU1M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 1M
Module Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable
SFP-H10GB-CU1-5M Giá List $52.00
SFP-H10GB-CU1-5M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 1.5 M

SFP-H10GB-CU2M Giá List $57.50
SFP-H10GB-CU2M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 2M

SFP-H10GB-CU2-5M Giá List $60.00
SFP-H10GB-CU2-5M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 2.5 M

SFP-H10GB-CU3M Giá List $65.00
SFP-H10GB-CU3M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 3M

SFP-H10GB-CU4M Giá List $72.50
SFP-H10GB-CU4M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 4M

SFP-H10GB-CU5M Giá List $80.00
SFP-H10GB-CU5M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 5M

SFP-H10GB-CU6M Giá List $87.50
SFP-H10GB-CU6M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 6M

SFP-H10GB-CU7M Giá List $95.00
SFP-H10GB-CU7M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 7M

SFP-H10GB-CU8M Giá List $102.50
SFP-H10GB-CU8M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 8M

SFP-H10GB-CU9M Giá List $110.00
SFP-H10GB-CU9M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 9M

SFP-H10GB-CU10M Giá List $117.50
SFP-H10GB-CU10M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 10M

SFP-H10GB-CU11M Giá List $140.00
SFP-H10GB-CU11M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 11M

SFP-H10GB-CU12M Giá List $165.00
SFP-H10GB-CU12M
Cisco SFP+ 10Gb Direct Attach Passive Copper Cable 12M

SFP-H10GB-ACU1M Giá List $90.00
SFP-H10GB-ACU1M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, active

SFP-H10GB-ACU2M Giá List $115.00
SFP-H10GB-ACU2M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, active

SFP-H10GB-ACU3M Giá List $120.00
SFP-H10GB-ACU3M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, active

SFP-H10GB-ACU4M Giá List $140.00
SFP-H10GB-ACU4M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 4 Meter, active

SFP-H10GB-ACU5M Giá List $160.00
SFP-H10GB-ACU5M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter, active

SFP-H10GB-ACU6M Giá List $170.00
SFP-H10GB-ACU6M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 6 Meter, active

SFP-H10GB-ACU7M Giá List $175.00
SFP-H10GB-ACU7M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter, active

SFP-H10GB-ACU8M Giá List $195.00
SFP-H10GB-ACU8M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 8 Meter, active

SFP-H10GB-ACU10M Giá List $225.00
SFP-H10GB-ACU10M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 10 Meter, active

SFP-H10GB-ACU12M Giá List $240.00
SFP-H10GB-ACU12M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 12 Meter, active

SFP-H10GB-ACU15M Giá List $280.00
SFP-H10GB-ACU15M
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 15 Meter, active

Lựa chọn những part module quang SFPEX nổi bật: Cisco QSFP+ | Cisco module SFP+ | Cisco XENPAK | Cisco X2 | Cisco XFP | Cisco module SFP | Cisco GBIC | Cisco SFP+ DAC Cables | Cisco CX4 Cables | Cisco Fiber Cables | Cisco SFP+ AOC Cable

✅Tìm hiểu thông số kỹ thuật mô tả specs datasheet, thư hỗ trợ dự án CO CQ của module quang SFPEX chính hãng chạy tương thích với Cisco tại NETSYSTEM

Điện thoại: 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
Email nhận báo giá: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885    
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0914025885
Hotline/Zalo: 0916498448
Sản phẩm bạn quan tâm

25G SFP28 DAC

SKU: 25G SFP28 DAC

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP