Juniper SFP+ EX series

SKU:
SFPEX SFP+
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Juniper SFP+ EX-SFP-10GE-SR LRM LR ER ZR USR for EX series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

EX-SFP-10GE-USR | EX-SFP-10GE-SR | EX-SFP-10GE-LRM  | EX-SFP-10GE-LR | EX-SFP-10GE-ER | EX-SFP-10GE-ZR | Hãng SFPEX 100% Juniper Compatible

1. Module quang 2 sợi Multimode 10G SFP+ Juniper 

  • EX-SFP-10GE-SR
Juniper SFP+ 10GBASE-SR, LC connector, 850nm, 300m reach on 50 microns multimode fiber, 33m on 62.5 microns multimode fiber
Juniper SFP+ 10GBASE-SR, LC connector, 850nm, 300m reach on 50 microns multimode fiber, 33m on 62.5 microns multimode fiber
Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach; 850 nm; 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber
 
  • EX-SFP-10GE-USR
Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach; 850 nm; 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber
Juniper SFP+ 10GBASE-SR, LC connector, 850nm, 300m reach on 50 microns multimode fiber, 33m on 62.5 microns multimode fiber Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach; 850 nm; 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber
Part Number: EX-SFP-10GE-SR
Device Type: Juniper SFP+ SR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 300m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity: -9.9dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-10GE-USR
Device Type: Juniper SFP+ SR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 10m OM1, 20m OM2, 100m on OM3
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity: -9.9dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible

2. Module quang 2 sợi Single-mode 10G SFP+ Juniper

Juniper SFP+ 10GBASE-LRM, LC connector, 1310nm, 220m reach on multimode fiber
Juniper SFP+ 10GBASE-LR, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
  • EX-SFP-10GE-LRM
Juniper SFP+ 10GBASE-LRM, LC connector, 1310nm, 220m reach on multimode fiber
  • EX-SFP-10GE-LR
Juniper SFP+ 10GBASE-LR, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
Juniper SFP+ 10GBASE-LRM, LC connector, 1310nm, 220m reach on multimode fiber Juniper SFP+ 10GBASE-LR, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-10GE-LRM
Device Type: Juniper SFP+ LRM
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 220m
Optical Components
LD: FP
PD: PIN
Output Power: -6.5~0.5dBm
Receiver Sensitivity: -12dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-10GE-LR
Device Type: Juniper SFP+ LR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -8.2~-0.5dBm
Receiver Sensitivity: -18dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
 Juniper SFP+ 10GBASE-ER, LC connector, 1550nm, 40km 80km reach on single-mode fiber
  • EX-SFP-10GE-ER
Juniper SFP+ 10GBASE-ER, LC connector, 1550nm, 40km reach on single-mode fiber
  • EX-SFP-10GE-ZR
Juniper SFP+ 10GBASE-ZR, LC connector, 1550nm, 80km reach on single-mode fiber
Juniper SFP+ 10GBASE-ER, LC connector, 1550nm, 40km reach on single-mode fiber Juniper SFP+ 10GBASE-ER, LC connector, 1550nm, 80km reach on single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-10GE-ER
Device Type: Juniper SFP+ ER
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1550nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: EML
PD: PIN
Output Power: -1~4dBm
Receiver Sensitivity: -16.5dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-10GE-ZR
Device Type: Juniper SFP+ ZR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1550nm
Distance/Power Budget: 80km
Optical Components
LD: EML
PD: PIN
Output Power: -1~4dBm
Receiver Sensitivity: -16.5dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
SFPEX là nhà sản xuất ban đầu của Juniper SFP+ ER EX-SFP-10GE-ER - Juniper SFP + 10GBASE-ER, đầu nối LC, 1550nm, phạm vi tiếp cận 40 km trên sợi quang đơn mode. Chúng tôi có sẵn kho cho EX-SFP-10GE-ER và có thể giao hàng trong hai ngày làm việc. Chúng tôi đảm bảo EX-SFP-10GE-ER mô-đun thu phát quang để làm việc trong hệ thống của bạn và tất cả  EX-SFP-10GE-ER module quang này đi kèm với một bảo hành trọn đời.
 
Các EX-SFP-10GE-ER là một sản phẩm laze lớp 1. Nó hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận đa nguồn (MSA) cho phép nó hoạt động trong tất cả các nền tảng tuân thủ MSA. Các EX-SFP-10GE-ER phải operatred trong giới hạn nhiệt độ và điện áp quy định. Các cổng quang của mô-đun phải được kết cuối bằng đầu nối quang hoặc bằng phích cắm bụi.

✅ Lựa chọn những mã module quang SFPEX tương thích Juniper đang được ưa chuộng: Juniper 10G SFP+ QFX | Juniper XFP | SFP+ Juniper EX | SFP Juniper | Juniper SFP+ DAC Cables

✅ Tìm hiểu thông số kỹ thuật mô tả specs datasheet, thư hỗ trợ dự án CO CQ của module quang SFPEX chính hãng tại NETSYSTEM

Điện thoại: 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
Email nhận báo giá: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885    
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0914025885
Hotline/Zalo: 0916498448
Sản phẩm bạn quan tâm

25G SFP28 DAC

SKU: 25G SFP28 DAC

Cisco SFP+ Cables

SKU: SFPEX SFP+ Cables