Juniper SFP+ QFX SRX series

SKU:
SFPEX SFP+
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Juniper SFP+ 10GE SR LRM LR ER ZR USR for QFX SRX series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Juniper SFP+ các mã QFX-SFP-10GE-SR | QFX-SFP-10GE-LR | QFX-SFP-10GE-USR  | QFX-SFP-10GE-ER | SRX-SFP-10GE-ER | SRX-SFP-10GE-LR | SRX-SFP-10GE-LRM | SRX-SFP-10GE-SR | Hãng SFPEX 100% Juniper Compatible 

 • Module quang 2 sợi Multimode Juniper QFX series 

QFX-SFP-10GE-SR $175.00
Juniper SFP+ 10GBASE-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 300 m transmission on multimode fiber-optic (MMF)
 • Juniper SFP+ 10GBASE-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 300 m transmission on multimode fiber-optic (MMF)
QFX-SFP-10GE-USR $175.00
Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber
 • Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber
QFX-SFP-10GE-SR $175.00

Juniper SFP+ 10GBASE-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 300 m transmission on multimode fiber-optic (MMF)
QFX-SFP-10GE-USR $175.00

Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber
Part Number: QFX-SFP-10GE-SR
Device Type: Juniper SFP+ SR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 300m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity: -9.9dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: QFX-SFP-10GE-USR
Device Type: Juniper SFP+ USR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 100m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity: -9.9dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
 • Module quang 2 sợi Singlemode Juniper QFX series

QFX-SFP-10GE-LR $395.00
 • Juniper SFP+ 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
Juniper SFP+ 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
QFX-SFP-10GE-ER $1,365.00
 • Juniper SFP+ 10GBASE-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550 nm for 40 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
QFX-SFP-10GE-LR $395.00

Juniper SFP+ 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
QFX-SFP-10GE-ER $1,365.00

Juniper SFP+ 10GBASE-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550 nm for 40 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
Part Number: QFX-SFP-10GE-LR
Device Type: Juniper SFP+ LR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -8.2~-0.5dBm
Receiver Sensitivity: -18dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: QFX-SFP-10GE-ER
Device Type: Juniper SFP+ ER
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1550nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -8.2~-0.5dBm
Receiver Sensitivity: -18dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
 • Module quang 2 sợi Single-mode Juniper SRX series

SRX-SFP-10GE-ER $1,365.00
 • Juniper SFP+ 10 GbE ER optics, 1550 nm for 40 km transmission
Juniper SFP+ 10 GbE ER optics, 1550 nm for 40 km transmission
SRX-SFP-10GE-LR $395.00
 • Juniper SFP+ 10 GbE LR optics, 1310 nm for 10 km transmission
Juniper SFP+ 10 GbE LR optics, 1310 nm for 10 km transmission
SRX-SFP-10GE-LR $395.00

Juniper SFP+ 10 GbE LR optics, 1310 nm for 10 km transmission
SRX-SFP-10GE-ER $1,365.00

Juniper SFP+ 10 GbE ER optics, 1550 nm for 40 km transmission
Part Number: SRX-SFP-10GE-LR
Device Type: Juniper SFP+ LR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -8.2~-0.5dBm
Receiver Sensitivity: -18dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: SRX-SFP-10GE-ER
Device Type: Juniper SFP+ ER
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1550nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: EML
PD: PIN
Output Power: -1~4dBm
Receiver Sensitivity: -16.5dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
SRX-SFP-10GE-LRM $395.00
 • Juniper SFP+ 10 GbE LRM optics, 1310 nm for 220 m transmission
Juniper SFP+ 10 GbE LRM optics, 1310 nm for 220 m transmission
 • Module quang 2 sợi Multi-mode Juniper SRX series

SRX-SFP-10GE-SR $175.00
 • Juniper SFP+ 10 GbE SR optics, 850 nm for up to 300 m transmission
Juniper SFP+ 10 GbE SR optics, 850 nm for up to 300 m transmission
SRX-SFP-10GE-SR $175.00

Juniper SFP+ 10 GbE SR optics, 850 nm for up to 300 m transmission
SRX-SFP-10GE-LRM $395.00

Juniper SFP+ 10 GbE LRM optics, 1310 nm for 220 m transmission
Part Number: SRX-SFP-10GE-SR
Device Type: Juniper SFP+ SR
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 300m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity: -9.9dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: SRX-SFP-10GE-LRM
Device Type: Juniper SFP+ LRM
Package: SFP+
Data Rate: 10.3Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 220m
Optical Components
LD: FP
PD: PIN
Output Power: -6.5~0.5dBm
Receiver Sensitivity: -12dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: With
Application: 10G Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible

✅ Lựa chọn những mã module quang SFPEX tương thích Juniper đang được ưa chuộng: Juniper SFP+ QFX SRX | Juniper XFP | Juniper SFP+ 10GE EX | Juniper SFP 1GE | Juniper SFP+ DAC Cable

✅ Tìm hiểu thông số kỹ thuật mô tả specs datasheet, thư hỗ trợ dự án CO CQ của module quang 10G SFPEX chính hãng tại NETSYSTEM

Điện thoại: 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
Email nhận báo giá: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885    
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0914025885
Hotline/Zalo: 0916498448
Sản phẩm bạn quan tâm

25G SFP28 DAC

SKU: 25G SFP28 DAC

Cisco SFP+ Cables

SKU: SFPEX SFP+ Cables