Juniper SFP EX QFX SRX series

SKU:
SFPEX SFP
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Juniper SFP 1GE SX LX LX40K LH T BX for EX QFX SRX series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Module quang 1 sợi, 2 sợi multimode single-mode Juniper SFP 1GE SX LX LX40K LH T BX for EX series QFX series SRX series

 • Module quang 2 sợi Multimode Single-mode Juniper SFP

Juniper SFP 1000BASE-SX, đầu nối LC, 850nm, phạm vi tiếp cận 550m trên sợi cáp quang đa mốt. Chúng tôi có sẵn kho cho EX-SFP-1GE-SX và có thể giao hàng trong hai ngày làm việc. Chúng tôi đảm bảo EX-SFP-1GE-SX là mô-đun thu phát chất lượng để làm việc trong hệ thống của bạn và tất cả EX-SFP-1GE-SX module SFPEX đi kèm với một bảo hành trọn đời.
 
Các EX-SFP-1GE-SX là một sản phẩm laze lớp 1. Nó hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận đa nguồn (MSA) cho phép nó hoạt động trong tất cả các nền tảng tuân thủ MSA. Các EX-SFP-1GE-SX phải được operatred trong giới hạn nhiệt độ và điện áp quy định. Các cổng quang của mô-đun phải được kết cuối bằng đầu nối quang hoặc bằng phích cắm bụi.

EX-SFP-1GE-SX Giá List $22.00
 • Juniper SFP 1000BASE-SX, LC connector, 850nm, 550m reach on multimode fiber
Juniper SFP 1000BASE-SX, LC connector, 850nm, 550m reach on multimode fiber
EX-SFP-1GE-LX Giá List $32.00
 • Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
EX-SFP-1GE-LX40K Giá List $95.00
 • Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 40km reach on single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 40km reach on single-mode fiber
EX-SFP-1GE-LH Giá List $115.00
 • Juniper SFP 1000BASE-LH, LC connector, 1550nm, 70km reach on single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-LH, LC connector, 1550nm, 70km reach on single-mode fiber
EX-SFP-1GE-SX Giá List $22.00

Juniper SFP 1000BASE-SX, LC connector, 850nm, 550m reach on multimode fiber
EX-SFP-1GE-LX Giá List $32.00

Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-1GE-SX
Device Type: Juniper SFP SX
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 550m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -9.5~-3dBm
Receiver Sensitivity: -21dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-1GE-LX
Device Type: Juniper SFP LX
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: FP
PD: PIN
Output Power: -9.5~-3dBm
Receiver Sensitivity: -25dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
EX-SFP-1GE-LX40K Giá List $95.00

Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 40km reach on single-mode fiber
EX-SFP-1GE-LH Giá List $115.00

Juniper SFP 1000BASE-LH, LC connector, 1550nm, 70km reach on single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-1GE-LX40K
Device Type: Juniper SFP LX
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: 1310nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -9.5~-3dBm
Receiver Sensitivity: -25dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-1GE-LH
Device Type: Juniper SFP LH
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: 1550nm
Distance/Power Budget: 70km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -2~5dBm
Receiver Sensitivity: -25dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
 • Module 1000base-T copper Juniper SFP và 2/4/8-Gbps Fibre Channel SW Optics

EX-SFP-1GE-T Giá List $40.00
 • Juniper SFP 1000BASE-T copper, 100m reach on UTP
Juniper SFP 1000BASE-T copper, 100m reach on UTP
 
QFX-SFP-8GFC-SW Giá List $175.00
 • Juniper SFP 2/4/8-Gbps Fibre Channel SW Optics
Juniper SFP 2/4/8-Gbps Fibre Channel SW Optics
EX-SFP-1GE-T Giá List $40.00

Juniper SFP 1000BASE-T copper, 100m reach on UTP
QFX-SFP-8GFC-SW Giá List $175.00

Juniper SFP 2/4/8-Gbps Fibre Channel SW Optics
Part Number: EX-SFP-1GE-T
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1000Mbps
Wavelength: -
Distance/Power Budget: 100m
Optical Components
LD: -
PD: -
Output Power: -
Receiver Sensitivity: -
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single RJ45
Fiber Type: Cu
Operating Temperature: 0~70 °C
DDMI: Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: QFX-SFP-8GFC-SW
Device Type: Juniper FC SFP
Package: SFP+
Data Rate: 1.0625Gbps~8.5Gbps
Wavelength: 850nm
Distance/Power Budget: 300m
Optical Components
LD: VCSEL
PD: PIN
Output Power: -8.2~-1dBm
Receiver Sensitivity: -12.5dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Dual LC
Fiber Type: MMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With
Application: Multi-rate FC
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
EX-SFP-1GE-FE-E-T Giá List $65.00
EX-SFP-1GE-FE-E-T
Juniper SFP 10/100/1000BASE-T copper, 100m reach on UTP
 • Module quang 1 sợi Singlemode Juniper SFP

EX-SFP-GE10KT13R14
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT14R13
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1490nm/Rx 1310nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1490nm/Rx 1310nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT13R14 Giá List $50.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT14R13 Giá List $50.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1490nm/Rx 1310nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-GE10KT13R14
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1310nm/Rx1490nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: FP
PD: PIN
Output Power: -9~-3dBm
Receiver Sensitivity: -20dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-GE10KT14R13
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1490nm/Rx1310nm
Distance/Power Budget: 10km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -9~-3dBm
Receiver Sensitivity: -20dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible

EX-SFP-GE10KT13R15
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT15R13
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 10km transmission on single-strand, single-mode fiber
 
EX-SFP-GE40KT13R15 Giá List $60.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE40KT15R13 Giá List $60.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-GE40KT13R15
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1310nm/Rx1550nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -3~2dBm
Receiver Sensitivity: -23dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-GE40KT15R13
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1550nm/Rx1310nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -3~2dBm
Receiver Sensitivity: -23dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
EX-SFP-GE40KT13R15 Giá List $60.00
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE40KT15R13 Giá List $60.00
 • Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE40KT13R15 Giá List $60.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE40KT15R13 Giá List $60.00

Juniper SFP 1000BASE-BX, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km transmission on single-strand, single-mode fiber
Part Number: EX-SFP-GE40KT13R15
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1310nm/Rx1550nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -3~2dBm
Receiver Sensitivity: -23dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
Part Number: EX-SFP-GE40KT15R13
Device Type: Juniper SFP
Package: SFP
Data Rate: 1.25Gbps
Wavelength: Tx1550nm/Rx1310nm
Distance/Power Budget: 40km
Optical Components
LD: DFB
PD: PIN
Output Power: -3~2dBm
Receiver Sensitivity: -23dBm
Power Supply Voltage: 3.3V
Connector: Single LC
Fiber Type: SMF
Operating Temperature: 0~70/-10~80/-40~85 °C
DDMI: With/Without
Application: Gigabit Ethernet
Compatiblity: 100% Juniper Compatible
EX-SFP-1FE-FX Giá List $30.00
EX-SFP-1FE-FX
Juniper SFP 100BASE-FX, LC connector, 1310nm, 2km reach on multimode fiber

EX-SFP-1FE-LX Giá List $35.00
EX-SFP-1FE-LX
Juniper SFP 100BASE-LX, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber

EX-SFP-1FE-LX40K Giá List $95.00
EX-SFP-1FE-LX40K
Juniper SFP 100BASE-LX, LC connector, 1310nm, 40km reach on single-mode fiber

EX-SFP-FE20KT13R15 Giá List $45.00
EX-SFP-FE20KT13R15
Juniper SFP 100BASE-BX, LC connector, TX 1310nm / RX 1550nm, 20km reach on single-strand, single-mode fiber

EX-SFP-FE20KT15R13 Giá List $45.00
EX-SFP-FE20KT15R13
Juniper SFP 100BASE-BX, LC connector, TX 1550nm / RX 1310nm, 20km reach on single-strand, single-mode fiber

JX-SFP-1GE-SX Giá List $22.00
JX-SFP-1GE-SX
Juniper SFP 1000BASE-SX, LC connector, 850nm, 550m reach on multimode fiber

JX-SFP-1GE-LX Giá List $32.00
JX-SFP-1GE-LX
Juniper SFP 1000BASE-LX, LC connector, 1310nm, 10km reach on single-mode fiber

JX-SFP-1GE-LH Giá List $115.00
JX-SFP-1GE-LH
Juniper SFP 1000BASE-LH, LC connector, 1550nm, 70km reach on single-mode fiber

JX-SFP-1GE-T Giá List $40.00
JX-SFP-1GE-T
Juniper SFP 1000BASE-T copper, 100m reach on UTP

JX-SFP-1FE-FX Giá List $30.00
JX-SFP-1FE-FX
Juniper SFP 100BASE-FX, LC connector, 1310nm, 2km reach on multimode fiber

JX-SFP-100BASE-FX Giá List $30.00
JX-SFP-100BASE-FX
Juniper SFP 100BASE-FX, LC connector, 1310nm, 2km reach on multimode fiber

JX-SFP-1000BASE-T Giá List $40.00
JX-SFP-1000BASE-T
Juniper SFP 1000BASE-T copper, 100m reach on UTP

SFP-1OC3-SR Giá List $30.00
SFP-1OC3-SR
Juniper OC-3 SFP 1310 nm 2 km reach multimode

SFP-1OC3-IR Giá List $35.00
SFP-1OC3-IR
Juniper OC-3 SFP 1310 nm 15 km reach single-mode

SFP-1OC3-LR Giá List $95.00
SFP-1OC3-LR
Juniper OC-3 SFP 1310 nm 40 km reach single-mode

SFP-1OC12-SR Giá List $30.00
SFP-1OC12-SR
Juniper OC-12 SFP 1310 nm 2 km reach multimode

SFP-1OC12-IR Giá List $35.00
SFP-1OC12-IR
Juniper OC-12 SFP 1310 nm 15 km reach single-mode

SFP-1OC12-LR Giá List $95.00
SFP-1OC12-LR
Juniper OC-12 SFP 1310 nm 40 km reach single-mode

SFP-1OC48-SR Giá List $75.00
SFP-1OC48-SR
Juniper OC-48 SFP 1310 nm 2 km reach multimode

SFP-1OC48-IR Giá List $100.00
SFP-1OC48-IR
Juniper OC-48 SFP 1310 nm 15 km reach single-mode

SFP-1OC48-LR Giá List $295.00
SFP-1OC48-LR
Juniper SONET/SDH OC48/STM16 Long Reach (LR-2) SFP 1550nm 80km reach single-mode

QFX-SFP-1GE-T Giá List $40.00
QFX-SFP-1GE-T
Juniper SFP 1000BASE-T Copper Transceiver Module for up to 100 m transmission on Cat5

QFX-SFP-1GE-SX Giá List $22.00
QFX-SFP-1GE-SX
Juniper SFP 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 550 m transmission on MMF

QFX-SFP-1GE-LX Giá List $32.00
QFX-SFP-1GE-LX
Juniper SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on SMF

SRX-SFP-FE-FX Giá List $30.00
SRX-SFP-FE-FX
Juniper SFP 100BASE-FX Optical Transceiver, LC connector

SRX-SFP-1GE-LH Giá List $115.00
SRX-SFP-1GE-LH
Juniper SFP 1000BASE-LH gigabit Ethernet optic module

SRX-SFP-1GE-LX Giá List $32.00
SRX-SFP-1GE-LX
Juniper SFP 1000BASE-LX gigabit Ethernet optic module

SRX-SFP-1GE-SX Giá List $22.00
SRX-SFP-1GE-SX
Juniper SFP 1000BASE-SX gigabit Ethernet optic module

SRX-SFP-1GE-T Giá List $40.00
SRX-SFP-1GE-T
Juniper SFP 1000BASE-T gigabit Ethernet module (uses Cat 5 cable)

✅ Lựa chọn những mã module quang SFPEX tương thích Juniper đang được ưa chuộng: Juniper SFP+ QFX | Juniper XFP | Juniper SFP+ EX | Juniper SFP | Juniper SFP+ DAC Cables

✅ Tìm hiểu thông số kỹ thuật mô tả specs datasheet, thư hỗ trợ dự án CO CQ của module quang 1G SFPEX chính hãng tại NETSYSTEM

Điện thoại: 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222
Email nhận báo giá: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885    
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0914025885
Hotline/Zalo: 0916498448
Sản phẩm bạn quan tâm

25G SFP28 DAC

SKU: 25G SFP28 DAC

Cisco SFP+ Cables

SKU: SFPEX SFP+ Cables