Module quang Cablexa

SKU:
module quang
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Module quang chính hãng Cablexa
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Module quang multimode, single mode 1G/ 10G/25G/40G hãng Cablexa

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về module quang Cablexa, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc truy cập website của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và báo giá module quang sfp.

Module quang 2 sợi 10G SFP+

SFP-10G-MM85-300M Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBase-SR, MMF, 850nm, Duplex LC, 300M Transceiver Module $65.00
SFP-10G-MM13-220M Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBase-LRM, MMF, 1310nm, Duplex LC, 220M Transceiver Module $125.00
SFP-10G-SM13-10KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBase-LR, SMF, 1310nm, Duplex LC, 10KM Transceiver Module $125.00
SFP-10G-SM15-40KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBase-ER, SMF, 1550nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module $420.00
SFP-10G-SM15-80KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBase-ZR, SMF, 1550nm, Duplex LC, 80KM  Transceiver Module $790.00
SFP-T-10G Cablexa SFP+, 10Gb/s, 10GBASE-T, CAT6a/CAT7, Copper, RJ45, 30M Transceiver Module $180.00

Module quang 1 sợi 10G SFP+

SFP-10G-2733-10KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1270nm/Rx1330nm, Simplex LC, 10KM Transceiver Module $155.00
SFP-10G-3327-10KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1330nm/Rx1270nm, Simplex LC, 10KM Transceiver Module $155.00
SFP-10G-2733-20KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1330nm/Rx1270nm, Simplex LC, 10KM Transceiver Module $160.00
SFP-10G-3327-20KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1270nm/Rx1330nm, Simplex LC, 20KM Transceiver Module $160.00
SFP-10G-2733-40KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1270nm/Rx1330nm, Simplex LC, 20KM Transceiver Module $225.00
SFP-10G-3327-40KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1330nm/Rx1270nm, Simplex LC, 20KM Transceiver Module $225.00
SFP-10G-2733-60KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1270nm/Rx1330nm, Simplex LC, 60KM Transceiver Module $390.00
SFP-10G-3327-60KM Cablexa SFP+, 10Gb/s, BiDi, 10GBase-BX, SMF, Tx1330nm/Rx1270nm, Simplex LC, 60KM Transceiver Module $390.00

Module quang 1 sợi 1Gb SFP

SFP-GE-MM85-550M Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX, MMF, 850nm, Duplex LC, 550M  Transceiver Module $16.00
SFP-GE-MM13-2KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX+, MMF, 1310nm, Duplex LC, 2KM Transceiver Module $16.00
SFP-GE-SM13-10KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-LX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 10KM Transceiver Module $16.00
SFP-GE-SM13-40KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-EX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module $40.00
SFP-GE-SM15-40KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-XD, SMF, 1550nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module $48.00
SFP-GE-SM15-80KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 80KM Transceiver Module $55.00
SFP-GE-SM15-120KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-EZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 120KM Transceiver Module $88.00

Module quang 2 sợi 1Gbps SFP

SFP-GE-3155-2KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC/SC, 2KM Transceiver Module $22.00
SFP-GE-5531-2KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC/SC, 2KM Transceiver Module $22.00
SFP-GE-3149-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC/SC, 20KM Transceiver Module $22.00
SFP-GE-4931-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC/SC, 20KM Transceiver Module $36.00
SFP-GE-3155-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC/SC, 20KM Transceiver Module $22.00
SFP-GE-5531-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC/SC, 20KM Transceiver Module $32.00
SFP-GE-3149-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC/SC, 40KM Transceiver Module $36.00
SFP-GE-4931-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC/SC, 40KM Transceiver Module $38.00
SFP-GE-3155-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC/SC, 40KM Transceiver Module $38.00
SFP-GE-5531-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC/SC, 40KM Transceiver Module $38.00
SFP-GE-4955-80KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 80KM Transceiver Module $75.00
SFP-GE-5549-80KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 80KM Transceiver Module $73.00
SFP-GE-4955-120KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 120KM Transceiver Module $122.00
SFP-GE-5549-120KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 120KM Transceiver Module $122.00


Bài viết bạn có thể quan tâm tìm hiểu:

Sử dụng Juniper SFP xịn từ hãng hay chọn module quang tương thích?
Sản phẩm bạn quan tâm

25G SFP28 DAC

SKU: 25G SFP28 DAC

Cisco SFP+ Cables

SKU: SFPEX SFP+ Cables