ASR1002X-5G-K9

SKU:
ASR1002X-5G-K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
ASR1002X-5G-K9 Cisco ASR1002-X, 5G, K9, AES license
Thông số kỹ thuật sản phẩm

ASR1002X-5G-K9 Cisco ASR1002-X, 5G, K9, AES license

Cisco ASR1001-X
Router Cisco ASR1002-X
Mô tả Giá List
ASR1001X-10G-K9 ASR1001-X, 10G Base Bundle, K9, AES, Built-in 6x1G $50,576.40
ASR1001X-5G-K9 ASR1001-X, 5G Base Bundle, K9, AES, Built-in 6x1G $42,548.40
ASR1001X-2.5G-K9 ASR1001-X, 2.5G Base Bundle, K9, AES, Built-in 6x1G $29,603.25
ASR1002X-36G-K9 ASR1002-X, 36G, K9, AES license $85,799.25
ASR1002X-20G-K9 ASR1002-X, 20G, K9, AES license $77,771.25
ASR1002X-5G-K9 ASR1002-X, 5G, K9, AES license $45,659.25
ASR1002X-10G-K9 ASR1002-X, 10G, K9, AES license $62,718.75

Lựa chọn các Router ASR Cisco nổi bật

Router Cisco ASR 1000 Series
Router Cisco ASR1001-X Router Cisco ASR1002-X
Router Cisco ASR1001X-5G-K9 Router Cisco ASR1002X-5G-K9
Router Cisco ASR1001X-10G-K9 Router Cisco ASR1002X-10G-K9
Router Cisco ASR1001X-2.5G-K9 Router Cisco ASR1002X-20G-K9
Router Cisco ASR-903 Router Cisco ASR1002X-36G-K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T