Cisco ISR4321-AXV/K9

SKU:
ISR4321-AXV/K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco ISR4321-AXV/K9 Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC License
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco ISR4321-AXV/K9 Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC License

Mô tả cấu hình Giá list hãng
ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) $2,377.33
ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license $3,493.18
ISR4321-V/K9 Cisco ISR 4321 Bundle, w/UC License $3,631.53
ISR4321-AXV/K9 Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC License $5,198.78
ISR4321-AX/K9 Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic $3,969.93
ISR4321-VSEC/K9 Cisco ISR 4321 Bundle w/UC & SEC License $4,710.03

Lựa chọn cấu hình Cisco Router ISR phù hợp với doanh nghiệp

 Router Cisco
ISR4431/K9 ISR4451-X/K9
ISR4431-SEC/K9 ISR4451-X-SEC/K9
ISR4431-VSEC/K9 ISR4451-X-VSEC/K9
ISR4431-V/K9 ISR4451-X-V/K9
ISR4431-AX/K9 ISR4451-X-AX/K9
ISR4431-AXV/K9 ISR4451-X-AXV/K9
ISR4331/K9 ISR4351/K9
ISR4331-AX/K9 ISR4351-AXV/K9
ISR4331-SEC/K9 ISR4351-AX/K9
ISR4331-V/K9 ISR4351-VSEC/K9
ISR4331-AXV/K9 ISR4351-SEC/K9
ISR4331-VSEC/K9 ISR4351-V/K9
ISR4321/K9 ISR4221/K9
ISR4321-SEC/K9 ISR4221-SEC/K9
ISR4321-V/K9 ISR4461/K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T