Cisco ISR4431-VSEC/K9

SKU:
ISR4431-VSEC/K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64

Mô tả ISR 4431 UC Sec Bundle PVDM4-64 UC & Sec
Mã Part Number ISR4431-VSEC/K9
Kiểu Router
Ethernet Technology Gigabit Ethernet
Number of Total Expansion Slots 8
Dòng 4000
Total Number of Ports 4
Thiết kế Rack-mountable
Wall Mountable
Network Technology 10/100/1000Base-T
1000Base-X
Compatible Rack Unit 1U
Powerline No
Management Port Yes
VoIP Supported Yes
PoE (RJ-45) Port No
Cao 1.7"
Rộng 17.3"
Sâu 20"
Product Series 4000
Product Model 4431
Mua hàng:
Mô tả cấu hình Giá list hãng
ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) $12,369.50
ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license $15,770.36
ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64 $21,446.07
ISR4431-V/K9 Cisco ISR 4431 UC Bundle, PVDM4-64, UC License $17,300.84
ISR4431-AX/K9 Cisco ISR 4431 AX Bundle with APP and SEC license $19,523.97
ISR4431-AXV/K9 Cisco ISR 4431 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC Lic $25,608.00

Lựa chọn cấu hình Cisco Router ISR phù hợp với doanh nghiệp

 Router Cisco
Cisco ISR4431/K9 Cisco ISR4451-X/K9
Cisco ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR4451-X-SEC/K9
Cisco ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR4451-X-VSEC/K9
Cisco ISR4431-V/K9 Cisco ISR4451-X-V/K9
Cisco ISR4431-AX/K9 Cisco ISR4451-X-AX/K9
Cisco ISR4431-AXV/K9 Cisco ISR4451-X-AXV/K9
Cisco ISR4331/K9 Cisco ISR4351/K9
Cisco ISR4331-AX/K9 Cisco ISR4351-AXV/K9
Cisco ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR4351-AX/K9
Cisco ISR4331-V/K9 Cisco ISR4351-VSEC/K9
Cisco ISR4331-AXV/K9 Cisco ISR4351-SEC/K9
Cisco ISR4331-VSEC/K9 Cisco ISR4351-V/K9
Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR4221/K9
Cisco ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4221-SEC/K9
Cisco ISR4321-V/K9 Cisco ISR4461/K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T