Cisco ISR4451-X-V/K9

SKU:
ISR4451-X-V/K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco ISR4451-X-V/K9 Cisco ISR 4451 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco ISR4451-X-V/K9 Cisco ISR 4451 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic

Mô tả cấu hình Giá list hãng
ISR4451-X/K9 Cisco ISR 4451 (4GE,3NIM,2SM,8G FLASH,4G DRAM) $20,569.00
ISR4451-X-SEC/K9 Cisco ISR 4451 Sec Bundle, w/SEC license $23,427.01
ISR4451-X-VSEC/K9 Cisco ISR 4451 VSEC Bundle, PVDM4-64 w/ UC,SEC Lic $28,690.54
ISR4451-X-V/K9 Cisco ISR 4451 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic $24,685.34
ISR4451-X-AX/K9 Cisco ISR 4451 AX Bundle with APP and SEC license $26,852.28
ISR4451-X-AXV/K9 Cisco ISR 4451 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic $32,916.82

Lựa chọn cấu hình Cisco Router ISR phù hợp với doanh nghiệp

 Router Cisco
Cisco ISR4431/K9 Cisco ISR4451-X/K9
Cisco ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR4451-X-SEC/K9
Cisco ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR4451-X-VSEC/K9
Cisco ISR4431-V/K9 Cisco ISR4451-X-V/K9
Cisco ISR4431-AX/K9 Cisco ISR4451-X-AX/K9
Cisco ISR4431-AXV/K9 Cisco ISR4451-X-AXV/K9
Cisco ISR4331/K9 Cisco ISR4351/K9
Cisco ISR4331-AX/K9 Cisco ISR4351-AXV/K9
Cisco ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR4351-AX/K9
Cisco ISR4331-V/K9 Cisco ISR4351-VSEC/K9
Cisco ISR4331-AXV/K9 Cisco ISR4351-SEC/K9
Cisco ISR4331-VSEC/K9 Cisco ISR4351-V/K9
Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR4221/K9
Cisco ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4221-SEC/K9
Cisco ISR4321-V/K9 Cisco ISR4461/K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T