Cisco ISR4461/K9

SKU:
ISR4461/K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
ISR4461/K9 Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM)
Thông số kỹ thuật sản phẩm

ISR4461/K9 Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM)

Mô tả cấu hình Giá list hãng
ISR4221/K9 Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) $1,637.85
ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic $2,563.43
ISR4461/K9 Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM) $24,829.01

Lựa chọn cấu hình Cisco Router ISR phù hợp với doanh nghiệp

 Router Cisco
Cisco ISR4431/K9 Cisco ISR4451-X/K9
Cisco ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR4451-X-SEC/K9
Cisco ISR4431-VSEC/K9 Cisco ISR4451-X-VSEC/K9
Cisco ISR4431-V/K9 Cisco ISR4451-X-V/K9
Cisco ISR4431-AX/K9 Cisco ISR4451-X-AX/K9
Cisco ISR4431-AXV/K9 Cisco ISR4451-X-AXV/K9
Cisco ISR4331/K9 Cisco ISR4351/K9
Cisco ISR4331-AX/K9 Cisco ISR4351-AXV/K9
Cisco ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR4351-AX/K9
Cisco ISR4331-V/K9 Cisco ISR4351-VSEC/K9
Cisco ISR4331-AXV/K9 Cisco ISR4351-SEC/K9
Cisco ISR4331-VSEC/K9 Cisco ISR4351-V/K9
Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR4221/K9
Cisco ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4221-SEC/K9
Cisco ISR4321-V/K9 Cisco ISR4461/K9


Các bài viết nổi bật về bộ định tuyến Cisco

Router Cisco? Bạn có biết thiết bị định tuyến này có gì không?
Cisco ISR4221/K9 ISR4331/K9 ISR4431/K9 có gì? Thông số và nguyên lý
Giới thiệu về các loại bộ định tuyến router Cisco
Cisco ISR là gì? Các chức năng của bộ định tuyến Cisco Router ISR
Sự khác biệt giữa bộ định tuyến Router Cisco ISR 4400 và 4300 Series
Tại sao người dùng nên Cisco di chuyển sang router ISR 4000?
Bộ định tuyến là gì? Tại sao nên chọn bộ định tuyến Cisco

Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T