Thông số kỹ thuật sản phẩm

ACX5048-AC-L2-L3 | ACX5048-DC-L2-L3 | Juniper Router ACX5048 Series 

ACX5048 là bộ định tuyến nhỏ có thể cắm được (SFP+) 4 cổng SFP+ (QSFP+) nâng cao Ethernet với 48 cổng SFP+ và 6 cổng quad SFP+ (QSFP +). Mỗi cổng SFP + có thể hoạt động như một cổng Ethernet 10-Gigabit gốc hoặc như một cổng Ethernet 1-Gigabit khi lắp đặt quang học 1-gigabit. Mỗi cổng QSFP+  có thể hoạt động như một cổng Ethernet 40-Gigabit hoặc được phân kênh để hoạt động như bốn cổng Ethernet 10-Gigabit độc lập (tổng cộng 24 cổng Ethernet 10-Gigabit). 6 cổng QSFP + có thể được sử dụng làm cổng truy cập hoặc cổng đường lên. ACX5048 cung cấp thông lượng song công đầy đủ là 1,44 Tbps. ACX5048 có hệ số dạng 1 U và được vận chuyển cùng với quạt dự phòng và nguồn điện dự phòng. Bộ định tuyến có thể được đặt hàng với luồng không khí từ trước ra sau (luồng khí ra hoặc AFO) và với nguồn điện AC hoặc DC.

Juniper ACX5048 datasheet

Lựa chọn mã Router Juniper ACX nổi bật

Router ACX Juniper
Juniper ACX500 Juniper ACX710
Juniper ACX1000 Juniper ACX1100
Juniper ACX2100 Juniper ACX2200
Juniper ACX4000 Juniper ACX5000
Juniper ACX6000 Juniper ACX6360
Juniper ACX6160 Juniper ACX7100
Juniper ACX5096 Juniper ACX5048
Juniper ACX5400 Juniper ACX5448
Sản phẩm bạn quan tâm