Thông số kỹ thuật sản phẩm

ACX6360 | Juniper Router ACX6360 Series

ACX6000 datasheet
ACX6360 | Juniper Router ACX6360 Series
Bộ định tuyến Metro đa năng ACX6360. Được cung cấp bởi hệ điều hành Junos và silicon ExpressPlus chạy ở tốc độ 3,6 Tbps, ACX6360 có khả năng mở rộng và linh hoạt cao. Nó cung cấp hai chế độ hoạt động:

Một chế độ bộ phát đáp giống như muxponder hỗ trợ ánh xạ linh hoạt 20 giao diện QSFP28 100GbE tới tám cổng quang 100Gbps / 200Gbps CFP2-DCO bên đường truyền.
Chế độ bộ định tuyến chuyển mạch nhãn (LSR) cho phép định tuyến lưu lượng bất kỳ giữa các cổng phía máy khách và phía đường dây hỗ trợ các lợi ích ghép kênh thống kê.

ACX6360 cũng cung cấp mã hóa MACsec 802.1AE / 802.1X 256-AES tuân thủ IEEE để bảo mật lan tỏa trên các phương tiện truyền tải gói và quang.

Lựa chọn mã Router Juniper ACX nổi bật

ACX Series
Juniper ACX500 Juniper ACX710
Juniper ACX1000 Juniper ACX1100
Juniper ACX2100 Juniper ACX2200
Juniper ACX4000 Juniper ACX5000
Juniper ACX6000 Juniper ACX6360
Juniper ACX6160 Juniper ACX7100
Juniper ACX5096 Juniper ACX5048
Juniper ACX5400 Juniper ACX5448
Sản phẩm bạn quan tâm