Thông số kỹ thuật sản phẩm

MX10 | MX10BASE-T | MX10-T-AC | MX10-T-DC | Router Juniper MX10 series

MX10 datasheet
Bộ định tuyến MX10 3D Universal Edge nhỏ gọn, nhanh nhẹn và đầy đủ tính năng, lý tưởng phù hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời được tối ưu hóa cho các cơ sở hạn chế về không gian và điện năng. Nó được trang bị các khe cắm Thẻ Giao diện Mô-đun (MIC) cho phép kết nối mạng linh hoạt và một khe cắm MS-MIC tùy chọn cung cấp hỗ trợ dịch vụ chuyên dụng.

Juniper MX10 cũng có thể nâng cấp phần mềm để mang lại hiệu suất cao hơn, mật độ cổng và các dịch vụ bổ sung. Phương pháp bảo vệ đầu tư này cho phép khách hàng tăng quy mô băng thông, thuê bao và dịch vụ trong khi giảm thiểu chi phí trả trước.
 
MX10 | MX10BASE-T | MX10-T-AC | MX10-T-DC | Router Juniper MX10 series
MX10 MX5
Rack units 2 2
Systems per rack 24 24
Slots 3 MIC slots3 3 MIC slots4
Per slot capacity 20 Gbps 20 Gbps
System throughput7 80 Gbps 40 Gbps
PDH Yes NA
Sonet/SDH Yes NA
Maximum 1GbE 40 20
Maximum 10GbE 1 NA
Maximum 40GbE NA NA
Maximum 100GbE NA NA
10GbE DWDM NA NA
100GbE DWDM NA NA
Layout MX10 MX5
System capacity 80 Gbps 80 Gbps
Slot orientation Horizontal Horizontal
Mounting Front or center Front or center
Physical Specification
Dimensions (W x H x D) 17.5 x 3.5 x 23.46 in (44.5 x 8.9 x 59.6 cm)
Weight fully loaded 30 lb/13.7 kg 30 lb/13.7 kg
Weight unloaded N/A N/A
Routing Engine
Default memory 8 MB boot flash; 4 GB on NAND flash storage; 2 GB of DDR2 RAM
Number of cores 1 core 1 core
Redundancy
Components Power supplies and fans Power supplies and fans
Power MX10 MX5
Power input [AC] 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC
Power input [DC] -40 to -72 V DC -40 to -72 V DC
Typical power draw (AC) 365 W 365 W
Typical power draw (DC) 310 W 310 W
Environmental
Air flow Side to side Side to side
Operating temperature 32°-104°F 32°-104°F
(0°- 40°C) (0°- 40°C)
Operating humidity 5% to 90% 5% to 90%
Operating altitude 13,000 ft (4,000 m) 13,000 ft (4,000 m)

So sánh MX10 với bộ định tuyến MX5

MX5 3D Universal Edge Router MX10 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến 20-Gbps nhỏ gọn có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng. Bộ định tuyến nhỏ gọn 40-Gbps có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng.

Lựa chọn mã Juniper Router nổi bật

Router MX Juniper
MX5 MX10
MX40 MX80
MX104 MX150
MX204 MX240
MX480 MX960
Sản phẩm bạn quan tâm