Thông số kỹ thuật sản phẩm

MX204 | MX204-R | MX204-IR | Router Juniper MX204 Series

MX204 datasheet
 
Được hỗ trợ bởi Hệ điều hành Junos và chipset silicon Trio / Si5 có thể lập trình, các nền tảng MX Series cung cấp các tính năng định tuyến, chuyển mạch, bảo mật và dịch vụ mạnh mẽ giúp các nhà khai thác chuyển đổi thành công mạng - và doanh nghiệp của họ - trong thế giới siêu kết nối ngày nay.

Để phù hợp với thực tế này, giải pháp Đám mây phân tán tự động bảo mật của Juniper giúp các nhà cung cấp dịch vụ phản ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi và tăng tốc cung cấp dịch vụ với các sản phẩm đẳng cấp thế giới và các thành phần kiến ​​trúc sáng tạo. Dòng MX204 là một phần không thể thiếu của giải pháp này.
MX204 | MX204-R | MX204-IR | Router Juniper MX204 Series
MX240 MX204 MX150
Layout
System capacity 1.92 Tbps 800 Gbps 40 Gbps
Slot orientation NA Horizontal NA
Mounting Front or Front or Front or
center center center
Physical Specification
Dimensions 17.45 x 8.71 x 17.6 x 1.75 x 17.36 x 1.72 x
(W x H x D) 24.5 18.7 in 12 in (44.09 x
  (44.3 x 22.1 x (44.7 x 4.45 x 4.37 x
  62.2 cm) 47.5 cm) 30.48 cm)
Weight fully 130 lb/ 23.15 lb/ 9.48 lb /
loaded 59 kg 10.5 kg 4.3 kg
Weight unloaded 52 lbs/ 17 lb/ NA
23.6 kg 7.71 kg
Number of cores 6 cores 8 cores 6 cores
Redundancy
Components Power supplies, REs, fans Power supplies, REs, fans Fans
Power
Power input [AC] 100 to 100 to 100 to
240 V AC 240 V AC 240 V AC
Power input [DC] -40 to -40 to NA
-72 V DC -72 V DC
Typical power draw (AC) 1860 W 260 W 140 W
Typical power draw (AC) 1690 W 260 W NA

So sánh Router Juniper MX204 với MX150

MX150 3D Universal Edge Router MX204 3D Universal Edge Router
MX150 nhỏ gọn là bộ định tuyến biên 40 Gbps hiệu suất cao, giàu tính năng, lý tưởng phù hợp cho các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ băng thông thấp hơn và kiến ​​trúc dịch vụ phân tán cũng như sử dụng mạng WAN của doanh nghiệp. MX204 giải quyết nhu cầu mạng Ethernet tốc độ cao và mới nổi của các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà khai thác di động, quy mô web và MSO bằng cách cung cấp thông lượng 800 Gbps hỗ trợ các giao diện 10GbE, 40GbE và 100GbE mật độ cao — tất cả chỉ trong một thiết bị rack

Lựa chọn mã Juniper Router nổi bật

Routers Juniper
Router Juniper MX5 Router Juniper MX10
Router Juniper MX40 Router Juniper MX80
Router Juniper MX104 Router Juniper MX150
Juniper MX204 Juniper MX240
Router Juniper MX480 Router Juniper MX960
Sản phẩm bạn quan tâm