Thông số kỹ thuật sản phẩm

MX5 | MX5BASE-T | MX5-T-AC | MX5-T-DC | Router Juniper MX5 series

MX5 datasheet
Bộ định tuyến MX5 3D Universal Edge nhỏ gọn, nhanh nhẹn và đầy đủ tính năng là lý tưởng phù hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời được tối ưu hóa cho các cơ sở hạn chế về không gian và điện năng. Nó được trang bị Thẻ giao diện mô-đun Gigabit Ethernet (MIC) cho phép kết nối mạng linh hoạt và MS-MIC cung cấp hỗ trợ chuyên dụng cho việc giám sát luồng toàn diện.

MX5 cũng có thể nâng cấp phần mềm để mang lại hiệu suất cao hơn, mật độ cổng và các dịch vụ bổ sung. Phương pháp bảo vệ đầu tư này cho phép khách hàng tăng quy mô băng thông, thuê bao và dịch vụ trong khi giảm thiểu chi phí trả trước.
 
MX5 | MX5BASE-T | MX5-T-AC | MX5-T-DC | Router Juniper MX5 series
MX10 MX5
Rack units 2 2
Systems per rack 24 24
Slots 3 MIC slots3 3 MIC slots4
Per slot capacity 20 Gbps 20 Gbps
System throughput7 80 Gbps 40 Gbps
PDH Yes NA
Sonet/SDH Yes NA
Maximum 1GbE 40 20
Maximum 10GbE 1 NA
Maximum 40GbE NA NA
Maximum 100GbE NA NA
10GbE DWDM NA NA
100GbE DWDM NA NA
Layout MX10 MX5
System capacity 80 Gbps 80 Gbps
Slot orientation Horizontal Horizontal
Mounting Front or center Front or center
Physical Specification
Dimensions (W x H x D) 17.5 x 3.5 x 23.46 in (44.5 x 8.9 x 59.6 cm)
Weight fully loaded 30 lb/13.7 kg 30 lb/13.7 kg
Weight unloaded N/A N/A
Routing Engine
Default memory 8 MB boot flash; 4 GB on NAND flash storage; 2 GB of DDR2 RAM
Number of cores 1 core 1 core
Redundancy
Components Power supplies and fans Power supplies and fans
Power MX10 MX5
Power input [AC] 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC
Power input [DC] -40 to -72 V DC -40 to -72 V DC
Typical power draw (AC) 365 W 365 W
Typical power draw (DC) 310 W 310 W
Environmental
Air flow Side to side Side to side
Operating temperature 32°-104°F 32°-104°F
(0°- 40°C) (0°- 40°C)
Operating humidity 5% to 90% 5% to 90%
Operating altitude 13,000 ft (4,000 m) 13,000 ft (4,000 m)

So sánh mốt số Router Juniper 

MX5 3D Universal Edge Router MX10 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến 20-Gbps nhỏ gọn có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng. Bộ định tuyến nhỏ gọn 40-Gbps có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng.
MX40 3D Universal Edge Router MX80 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến nhỏ gọn 60-Gbps có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng Bộ định tuyến 80-Gbps nhỏ gọn lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng.
MX104 3D Universal Edge Router MX150 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến 80-Gbps đa năng cung cấp mức độ dự phòng cao; được tối ưu hóa cho các ứng dụng di động backhaul, metro Ethernet, tổng hợp và mạng WAN doanh nghiệp. MX150 nhỏ gọn là bộ định tuyến biên 40 Gbps hiệu suất cao, giàu tính năng, lý tưởng phù hợp cho các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ băng thông thấp hơn và kiến ​​trúc dịch vụ phân tán cũng như sử dụng mạng WAN của doanh nghiệp.
MX204 3D Universal Edge Router MX240 3D Universal Edge Router
MX204 giải quyết nhu cầu mạng Ethernet tốc độ cao và mới nổi của các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà khai thác di động, quy mô web và MSO bằng cách cung cấp thông lượng 800 Gbps hỗ trợ các giao diện 10GbE, 40GbE và 100GbE mật độ cao, tất cả chỉ trong một thiết bị rack Bộ định tuyến mô-đun cung cấp gần 3 Tbps dung lượng hệ thống trong một yếu tố hình thức nhỏ gọn; được tối ưu hóa cho đám mây, khuôn viên và doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, cáp, cạnh nhà cung cấp dịch vụ và triển khai cốt lõi dịch vụ di động.

Lựa chọn mã Juniper Router nổi bật

Juniper MX
Juniper MX5 Juniper MX10
Juniper MX40 Juniper MX80
Juniper MX104 Juniper MX150
Juniper MX204 Juniper MX240
Juniper MX480 Juniper MX960
Sản phẩm bạn quan tâm