Thông số kỹ thuật sản phẩm

MX960 | MX960BASE3-AC | MX960BASE-AC | Router Juniper MX960 Series

MX960 datasheet
Bộ định tuyến cạnh đa năng MX960 3D sẵn sàng SDN mang lại hiệu suất, độ tin cậy và quy mô cao cho phạm vi rộng nhất của nhà cung cấp dịch vụ và các ứng dụng doanh nghiệp. Nó cung cấp 10,56 Tbps dung lượng hệ thống trong một phần ba giá đỡ telco tiêu chuẩn, với sự hỗ trợ cho các giao diện 10GbE, 40GbE và 100GbE mật độ cao, cũng như kết nối SONET / SDH, ATM và PDH cũ.

Juniper MX960 hiệu suất cao được tích hợp các tính năng định tuyến, chuyển mạch, bảo mật và dịch vụ có khả năng mở rộng cao cho phép các ứng dụng tạo doanh thu, hợp nhất mạng và hội tụ dịch vụ. Các tính năng chính bao gồm hỗ trợ một loạt các dịch vụ VPN L2 / L3 và các chức năng cổng mạng băng thông rộng tiên tiến, cùng với các dịch vụ định tuyến, chuyển mạch và bảo mật tích hợp.

Được cung cấp bởi Hệ điều hành Junos và chipset Trio có thể lập trình, MX960 được triển khai trong các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng và mạng doanh nghiệp trên toàn thế giới, giúp các nhà khai thác mạng chuyển đổi mạng của họ,và doanh nghiệp của họ, để phát triển mạnh trong thế giới siêu kết nối của chúng ta
 
MX960 | MX960BASE3-AC | MX960BASE-AC | Router Juniper MX960 Series
MX960 MX480
Rack units 16 8
Systems per rack 3 6
Slots 11 MPCs 6 MPCs
Per slot capacity 480 Gbps 480 Gbps
System throughput 10.56 Tbps 5.76 Tbps
PDH Yes Yes
Sonet/SDH Yes Yes
Maximum 1GbE 440 240
Maximum 10GbE 440 240
Maximum 40GbE 132 72
Maximum 100GbE 44 24
10GbE DWDM 88 48
100GbE DWDM 22 12
Layout MX960 MX480
System capacity 10.56 Tbps 5.76 Tbps
Slot orientation Vertical Horizontal
Mounting Front or center Front or center
Physical Specification
Dimensions (W x H x D) 17.37 x 27.75 x 23 in 17.45 x 14 x 24.5 in
(44.11 x 70.49 x 58.42 cm) (44.3 x 35.6 x 62.2 cm)
Weight fully loaded 334 lb/151.6 kg 180 lbs/81.6 kg
Weight unloaded 150 lbs/68.1 kg 65.5 lbs/29.7 kg
Routing Engine
Default memory 2x16 MB NOR flash storage; 64 GB of DDR4 RAM; 2x50 GB SSD
Number of cores 6 cores 6 cores
Redundancy
Components Power supplies, REs, fans Power supplies, REs, fans
Power MX960 MX480
Power input [AC] 200 to 240 V AC 100 to 240 V AC
Power input [DC] -40 to -72 V DC -40 to -72 V DC
Typical power draw (AC) 6520 W 3470 W
Typical power draw (DC) 6670 W 3150 W
Environmental
Air flow Side to side Side to side
Operating temperature 32°-104°F 32°-104°F
(0°- 40°C) (0°- 40°C)
Operating humidity 5% to 90% 5% to 90%
Operating altitude 10,000 ft (3048 m) 10,000 ft (3048 m)

So sánh chung MX960 với MX460 Router

MX480 3D Universal Edge Router MX960 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến mô-đun cung cấp gần 6 Tbps dung lượng hệ thống cho đám mây, khuôn viên, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, biên nhà cung cấp dịch vụ, cáp và triển khai cốt lõi dịch vụ di động. Bộ định tuyến mô-đun cung cấp hơn 10 Tbps dung lượng hệ thống cho các triển khai cốt lõi dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ, cáp và dịch vụ di động.

Lựa chọn mã Juniper Router nổi bật

Router Juniper MX Series
Juniper MX5 Juniper MX10
Juniper MX40 Juniper MX80
Juniper MX104 Juniper MX150
Juniper MX204 Juniper MX240
Juniper MX480 Juniper MX960
Sản phẩm bạn quan tâm