SAN Switch chính hãng CO, CQ 

Thiết bị SAN switch nhập khẩu chính hãng - giá rẻ gọi Netsystem

San switch thường là một chuyển mạch Fibre Channel (FC) tương thích với giao thức Fibre Channel. Các Fibre Channel kiểm tra dữ liệu gói tin tiêu đề, xác định các thiết bị điện toán có nguồn gốc và đích đến và gửi gói tin đến hệ thống lưu trữ dự định. Một chuyển mạch San switch được thiết kế để sử dụng trong một mạng hiệu năng cao với thấp độ trễ khi truyền dữ liệu