C1000-16P-2G-L

SKU:
C1000-16P-2G-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-16P-2G-L Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP​

C1000-16P-2G-L
Switch Cisco 1000 16 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-16T-E-2G-L $1,076 Cisco 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16T-2G-L $1,195 Cisco 1000 16port GE, 2x1G SFP
C1000-16P-E-2G-L $1,256 Cisco 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16P-2G-L $1,395 Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-16FP-2G-L $2,390 Cisco 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+