C1000-24P-4X-L

SKU:
C1000-24P-4X-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-24P-4X-L Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP​

C1000-24FP-4G-L C1000-24P-4G-L C1000-24P-4X-L
Mô tả 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Gigabit Ethernet ports 24 24 24
Uplink interfaces 4 SFP 4 SFP 4 SFP+
PoE+power budget 370W 195W 195W
Fanless N Y Y
Dimensions (WxDxH in inches) 17.5 x 13.59 x 1.73 17.5 x 11.76 x 1.73 17.5 x 11.76 x 1.73
CPU ARM v7 800 MHz ARM v7 800 MHz ARM v7 800 MHz
DRAM 512 MB 512 MB 512 MB
Flash memory 256 MB 256 MB 256 MB
Forwarding bandwidth 28 Gbps 28 Gbps 64 Gbps
Switching bandwidth 56 Gbps 56 Gbps 128 Gbps
Forwarding rate(64—byte L3 packets) 41.67 Mpps 41.67 Mpps 41.67 Mpps
Cisco Catalyst 1000 Series

Switch Cisco C1000
 
Cisco 1000 24 cổng Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-24T-4X-L $2,774 Cisco 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-24T-4G-L $1,270 Cisco 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L $3,070 Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24P-4G-L $2,120 Cisco 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4X-L $4,825 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-24FP-4G-L $3,355 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+