C1000-48P-4X-L

SKU:
C1000-48P-4X-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-48P-4X-L Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP​

C1000-48P-4X-L
Catalyst C1000 48 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-48T-4X-L $4,080 Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4G-L $2,100 Cisco 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-48P-4X-L $5,100 Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4G-L $3,360 Cisco 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4X-L $8,395 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4G-L $6,925 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+