C1000-48T-4X-L

C1000-48T-4X-L 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
$1-$4,080
P/N:
C1000-48T-4X-L
Mô tả ngắn
Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-48T-4X-L Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP

C1000-48T-4X-L
Cisco C1000 48 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-48T-4X-L $4,080 Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4G-L $2,100 Cisco 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-48P-4X-L $5,100 Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4G-L $3,360 Cisco 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4X-L $8,395 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4G-L $6,925 Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

C1000-24T-4G-L

P/N: C1000-24T-4G-L
$1-$1,270

C1000-24T-4X-L

P/N: C1000-24T-4X-L
$1-$2,774