C1000-8FP-E-2G-L

SKU:
C1000-8FP-E-2G-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-8FP-E-2G-L Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP

 C1000-8FP-E-2G-L
Cisco C1000 8 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-8T-E-2G-L $693 Cisco 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8T-2G-L $770 Cisco 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L $707 Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8P-2G-L $785 Cisco 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L $1,211 Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L $1,345 Cisco 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+