C1000-8P-E-2G-L

C1000-8P-E-2G-L 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
$1-$707
P/N:
C1000-8P-E-2G-L
Mô tả ngắn
Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-8P-E-2G-L Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP​

C1000-8P-E-2G-L
Switch Catalyst 1000 8 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-8T-E-2G-L $693 Cisco 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8T-2G-L $770 Cisco 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L $707 Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8P-2G-L $785 Cisco 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L $1,211 Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L $1,345 Cisco 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

C1000-24T-4G-L

P/N: C1000-24T-4G-L
$1-$1,270

C1000-24T-4X-L

P/N: C1000-24T-4X-L
$1-$2,774