Switch 12 Port Cisco - Core Switch Quang Cisco SFP 1G/10G chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch 12 port Cisco thường bạn sẽ hay nhìn thấy qua mã switch quang chạy cổng sfp/sfp+ core switch cisco 6500, 4500, 3850, 2960cx. 3650cx. 3750x, Cisco Nexus và switch cisco 12 cổng có một kiến ​​trúc chuyển mạch tập trung cho phép switchc, ảo hóa và quản lý hoạt động thông qua hoạt động đơn giản.

Series Switch Cisco 12 port này cung cấp chuyển mạch hiệu suất, khả năng mở rộng, và các dịch vụ có giảm tổng chi phí sở hữu và bảo hộ đầu tư vượt trội. Switch cisco 12 cổng chạy 1GB hoặc 10G Ethernet (GE) SFP hoặc SFP+, cho phép khách hàng tương lai mở rộng mạng lưới của họ.

Switch 12 Port Cisco - Core Switch Quang Cisco SFP 1G/10G chính hãng

Switch Cisco
Switch Cisco 24 port Switch Cisco 8 port
Switch Cisco 48 port Switch Cisco 12 port
Router Cisco Switch Cisco 16 port

Phân phối Switch 12 Port Cisco - Core Switch Quang Cisco SFP 1G/10G

WS-C3850-12S-E Catalyst 3850 12 Port 10/100/1000 SFP Fibric ports IP service 
WS-C3850-12S-S Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12XS-E Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-12XS-S Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base

>>> Xem thêm dưới đây giá Switch Cisco 12 port mà Netsystem cung cấp rất tốt cho dự án: