Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 3650, 24 port seriess, 48 ports, PoE, layer 3 series 

Cisco 3650 là dòng switch đơn giản hóa các hoạt động, có độ tin cậy mà bạn cần và cung cấp những trải nghiệm di động tốt hơn cho nhân viên và khách hàng của bạn. Cấu hình: Stackable, Layer 2 and 3, 160 Gbps ·Multigigabit technology ·PoE, PoE+·50 access points supported.

Cisco 3650 | Cisco Catalyst 3650 | Switch Cisco 3650 Layer 3

>>Xem catalog dòng Cisco catalyst 3650 switches qua cisco 3650 datasheet

Bảng giá sản phẩm Switch Cisco Catalyst 3650 Price List nổi bật

WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services  $ 7960.00
WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services  15200.00
WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base  $ 6100.00
WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base $ 3400.00
WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base  $ 8060.00
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base $ 4390.00
WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base $ 5920.00

>>> Xem thêm giá các sản phẩm Cisco 3650 series mà Netsystem cung cấp rất tốt dưới đây: 

Switch Cisco WS-C3650-24TS-S

P/N: WS-C3650-24TS-S
41,500,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-48TS-S

P/N: WS-C3650-48TS-S
76,000,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-24TS-E

P/N: WS-C3650-24TS-E
85,000,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-48TS-E

P/N: WS-C3650-48TS-E
160,000,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-24TD-S

P/N: WS-C3650-24TD-S
63,500,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-24PS-E

P/N: WS-C3650-24PS-E
100,800,000 đ

Switch Cisco WS-C3650-48PS-E

P/N: WS-C3650-48PS-E
193,000,000 đ