Switch Cisco 3750 series

​Switch Cisco 3750, 3750G 3750X là dòng switch layer 3 (lớp 3) đơn giản hóa các hoạt động, có độ tin cậy cao mà doanh nghiệp bạn cần.

Switch Cisco Bussiness
Switch Cisco 2960X Switch Cisco 9300
Switch Cisco 2960L Switch Cisco 3560
Switch Cisco Switch Cisco 3650
Switch Cisco 1000 Switch Cisco 3850
Thiết bị mạng Cisco

Bán phân phối Switch Cisco 3750, 3750V2, 3750G, 3750X 10/100 gigabit 10/100/1000 PoE layer 3

Tính năng
Model Total 10/100 Ethernet Ports Uplinks
Upgradable WS-C3750-24FS-S 24 (100BASE-FX) 2x1G SFP
IP Base Layer 3 WS-C3750V2-24TS-S 24
  WS-C3750V2-48TS-S 48 4x1G SFP
IP Base Layer 3 WS-C3750V2-24TS-E 24 2x1G SFP
  WS-C3750V2-48TS-E 48 4x1G SFP
Upgradable WS-C3750V2-24PS-S 24 PoE 2x1G SFP
  WS-C3750V2-48PS-S 48 PoE 4x1G SFP
  WS-C3750V2-24PS-E 24 PoE 2x1G SFP
  WS-C3750V2-48PS-E 48 PoE 4x1G SFP
IP Base Layer 3 WS-C3750G-12S-S 12x1G SFP -
IP Services Adv. L3 WS-C3750G-12S-E 12x1G SFP -
Upgradable WS-C3750G-12S-SD 12x1G SFP -

>>> Xem thêm dưới đây giá Switch Cisco 3750 mà Netsystem cung cấp rất tốt cho dự án: