C3850-NM-2-10G

SKU:
C3850-NM-2-10G
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C3850-NM-2-10G Cisco 3850 Series Network Module C3850-NM-2-10G 2 x 10GE Network Module
Sản phẩm bạn quan tâm

WS-C3850-24S-E

SKU: WS-C3850-24S-E

WS-C3850-12S-E

SKU: WS-C3850-12S-E