PWR-C1-350WAC-P

SKU:
PWR-C1-350WAC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
PWR-C1-350WAC-P/2 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply
Sản phẩm bạn quan tâm

WS-C3850-24S-E

SKU: WS-C3850-24S-E

WS-C3850-12S-E

SKU: WS-C3850-12S-E