PWR-C1-440WDC

SKU:
PWR-C1-440WDC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
PWR-C1-440WDC/2 Cisco 9300 3850 Series 440W DC Config 1 Secondary Power Supply
Sản phẩm bạn quan tâm

WS-C3850-24S-E

SKU: WS-C3850-24S-E

WS-C3850-12S-E

SKU: WS-C3850-12S-E