Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9000, 9200, 9200L, 9300L, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800 chính hãng 

Cisco đã mở rộng danh mục đầu tư của mình với các thiết bị chuyển mạch mạng thời đại mới có thể trở thành thiết bị chuyển mạch phổ biến nhất trên thế giới. Cisco Catalyst 9000 Switches Series sẽ là sản phẩm tốt nhất có sẵn trên thị trường? Thời gian sẽ trả lời.

Tại sao Switch Cisco Catalyst 9000, 9200, 9200L, 9300L, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800 rất tuyệt cho doanh nghiệp?

Dưới đây là một vài điểm chính:
1. Phần cứng hội tụ
Trước hết - lần đầu tiên trong lịch sử, Cisco có cùng kiến ​​trúc của bộ xử lý chuyển tiếp về truy cập, phân phối và chuyển mạch lõi. Đó là một tin rất tuyệt vời cho các kỹ sư. Cùng UADP ASIC chia sẻ cùng một logic hoạt động như tra cứu chia sẻ (xử lý gói) do đó dễ vận hành và dễ khắc phục các tình huống khác nhau.
2. Phần mềm hội tụ
Một điểm khác là trên tất cả các thiết bị chuyển mạch 9000, có thể chạy IOS-XE bắt đầu với phiên bản 16x (Polaris). Phần mềm chia sẻ cùng một bộ khả năng và cùng một hình ảnh có thể được chạy trên mọi Cisco Catalyst 9000.
3. Cấp phép hội tụ
Cuối cùng, Cisco đã giới thiệu một cách tiếp cận mới để cấp phép: chúng tôi có thể chọn giữa các giấy phép Lợi thế và Essentials.
Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 900, 9200, 9200L, 9300, 9400, 9500, 9800 chính hãng

Tại sao phải nâng cấp lên thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9000?

Cisco đã thiết kế thiết bị chuyển mạch LAN Cisco Catalyst 9000 để hỗ trợ công nghệ kết nối mạng dựa trên mục đích. Quá trình này sẽ giúp xây dựng một mạng lưới xác định mục đích của bạn. Mạng lưới này sẽ tìm hiểu, thích ứng và bảo vệ khoản đầu tư của bạn bằng cách trở nên hiệu quả hơn và bảo mật hơn theo thời gian.

Lõi nhanh hơn, truy cập nhanh hơn
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9000 nhanh gấp đôi và có nhiều khả năng gấp đôi so với thiết bị chuyển mạch truyền thống.

Bảo mật ở mọi nơi
Bảo mật tích hợp giúp giảm bề mặt tấn công và giúp bạn ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi xảy ra.

Quản lý tập trung
SD-Access giúp rút ngắn khoảng cách về kỹ năng CNTT do công nghệ đám mây, trực quan hóa và tự động hóa tạo ra.

Ưu điểm tốt nhất của Switch Cisco Catalyst 9000, 9200, 9200L, 9300L, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800

* Full Netflow
* Perpetual PoE
* Embedded WLC
* DevOps Toolkit
* SMU (Software Maintenance Upgrade)

Cách chọn mua bộ chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9000, 9200, 9200L, 9300L, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800

* Cisco Catalyst 9200L – Fixed stackable access
Cisco Catalyst 9300 – Fixed Stackable access
* Cisco Catalyst 9400 – Modular access
* Cisco Catalyst 9500 – Fixed aggregation / Core
* Cisco Catalyst 9600 – Modular aggregation / Core

Switch Cisco Catalyst 9200, 9200L Series 

C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Module
C9200-24T-A Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage
C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage

Cisco 9300 Switch Series 

C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage
C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials
C9300-48P-A Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage
C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage

Cisco Core 9300 Switch Series 

C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Essentials
C9300-24UX-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks mGig UPOE, Network Advantage
C9300-48UXM-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials
C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage
C9300-48UN-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Essentials
C9300-48UN-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 5G UPOE, Network Advantage
C9300-24S-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials
C9300-24S-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage
C9300-48S-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials
C9300-48S-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

Cisco 9300L Catalyst Switch Series 

C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-48FP-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
C9300L-48FP-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco Catalyst 9400 Series

Mô tả
C9400-LC-48S Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-SUP-1 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-PWR-3200AC Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9407R Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9410R Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9404R Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9400-LC-24XS Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+) 
C9400-LC-48T Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) 
C9400-LC-24S= 
Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP) 
C9400-LC-48S=
Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48UX= 
Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45 
C9400-SUP-1
Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module 
C9400-SUP-1/2 
Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-LC-48U 
Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)

Switch Cisco Catalyst 9500 Series

C9500-12Q-A Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage
C9500-12Q-E Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials
C9500-16X-A Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage
C9500-16X-E Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials
C9500-24X-A Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24X-E Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24Q-A Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage
C9500-24Q-E Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials
C9500-24Y4C-A Catalyst 9500 24x1/10/25G  and 4-port 40/100G, Advantage
C9500-24Y4C-E Catalyst 9500 24x1/10/25G  and 4-port 40/100G, Essential
C9500-32C-A Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage
C9500-32C-E Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential
C9500-32QC-A Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage
C9500-32QC-E Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential
C9500-40X-A Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage
C9500-40X-E Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials
C9500-40X-2Q-A Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage
C9500-40X-2Q-E Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials
C9500-48Y4C-A Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage
C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential
C9500-DNA-E-3Y DNA Essential 3 Year License
C9500-DNA-E-5Y DNA Essential 5 Year License
C9500-DNA-E-7Y DNA Essential 7 Year License
C9500-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License
C9500-DNA-A-5Y DNA Advantage 5 Year License
C9500-DNA-A-7Y DNA Advantage 7 Year License
C9500-DNA-L-E-3Y DNA Essentials 3 Year License
C9500-DNA-L-E-5Y DNA Essential 5 Year License
C9500-DNA-L-E-7Y DNA Essential 7 Year License
C9500-DNA-L-A-3Y DNA Advantage 3 Year License
C9500-DNA-L-A-5Y DNA Advantage 5 Year License
C9500-DNA-L-A-7Y DNA Advantage 7 Year License
C9500-ACC-KIT-19I= Accessory kit for Catalyst 9500 Series - 19" rack
C9500-ACC-KIT-23I= Accessory kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 23" rack
C9500-4PT-KIT= Extension rails and brackets for four-point mounting
C9K-PWR-650WAC-R/2 650W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-930WDC-R/2 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WAC-R/2 950W AC Power Supply, Redundant
PWR-C4-950WDC-R/2 950W DC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1600WACR/2 1600W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1600WDCR/2 1600W DC Power Supply, Redundant
C9500-NM-8X Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-2Q Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module

Switch Cisco Catalyst 9600 Series

C9606R Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9606R-48Y24C-BN-A Catalyst 9600 Series 6 slot, 1xSup, 2xLC , DNA-A LIC
C9600-DNA-P-3Y C9600 DNA Premier 3 Year Term License
C9600-DNA-P-5Y C9600 DNA Premier 5 Year Term License
C9600-DNA-P-7Y C9600 DNA Premier 7 Year Term License
C9600-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License
C9600-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 5 Year License
C9600-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 7 Year License
C9600-SUP-1 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-PWR-2KWDC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-LC-48YL Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-24C Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9K-F2-SSD-960GB Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage

Dowload catalog của Cisco 9200, 9200L, 9300, 9300L, 9400, 9500 Datasheet PDF

Cisco 9200 datasheet 
Cisco 9300 datasheet
Cisco 9400 datasheet
Cisco 9500 datasheet

Các bài viết về Switch Cisco Catalyst 9000, 9200, 9200L, 9300, 9300L, 9400, 9500, 9600, 9800

Mua, bán, giá cả Switch Cisco 9000, 9200, 9200L, 9300, 9300L 9400, 9500, 9800,​ 24 ports, 48 ports chính hãng giá rẻ được phân phối bởi Netsystem

Tại Sài gòn TP Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 2, quận 3, quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận, 7 Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Gò vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ chi, Huyện Hóc Môn.

Liên hệ ngay qua email để nhận báo giá chiết khấu tốt hơn!

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 - 024.37714417 - 024.37711222 
Email liên hệ: contact@netsystem.vn