C9200-NM-4X

SKU:
C9200-NM-4X
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9200-NM-4X Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module Cisco

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP