Cisco C9200L-24T-4G-A

SKU:
C9200L-24T-4G-A
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch C9200L-24T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink, Network Advantage

Switch Cisco C9200L-24T-4G-A là bộ chuyển mạch thuộc Switch Cisco Catalyst 9200L có 4 cổng uplink 1G và 24 cổng gigabit, với phần mềm Network Advantage. Các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200 C9200L-24T-4G-A này mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 sang một bộ triển khai rộng hơn. Với phả hệ dòng Cisco 9200L, các thiết bị chuyển mạch Switch C9200L-24T-4G-A mang đến sự đơn giản mà rất an toàn, luôn bật và đơn giản hóa CNTT.
 • Model: C9200L-24T-4G-A - Cisco Switch Catalyst 9200
 • Detail: Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • List C9200L-24T-4G-A Price: US$1,905.00
Switch C9200L-24T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

So sánh sự khác nhau giữa Cisco C9200L-24T-4G-A và switch Cisco C9200L-24P-4G-A

Sản phẩm Cisco C9200L-24T-4G-A C9200L-24P-4G-A
Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports 24 ports data 24 ports full PoE+
Default primary AC power supply PWR-C5-125WAC PWR-C5-600WAC
DRAM/Flash 2 GB/4 GB 2 GB/4 GB
Switching capacity 56 Gbps 56 Gbps
Forwarding rate 83.33 Mpps 83.33 Mpps
Kích thước 4.4 x 44.5 x 28.8 cm 4.4 x 44.5 x 28.8 cm

Phụ kiện SFP module quang mua thêm Cisco C9200L-24T-4G-A

 • GLC-LH-SMD= Module quang 1G Singlemode 10km
 • GLC-EX-SMD= Module quang 1G Singlemode 40km
 • GLC-SX-MMD= Module quang 1G Multimode
 • GLC-TE= Module cáp đồng 10/100/1000Base-T

Catalog sản phẩm Switch Cisco C9200L-24T-4G-A

Phụ kiện Network Module cisco 9200 switch

 • C9200-NM-4G 4x 1G network module
 • C9200-NM-4X 4x 1G/10G network module
 • C9200-NM-BLANK No network module

Phụ kiện Stacking Accessories switch 9200

 • C9200-STACK-KIT Stack kit for C9200 SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable
 • C9200L-STACK-KIT Stack kit for C9200L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable
 • STACK-T4-50CM Data stack 50 cm cable (default cable with Stack Kit)
 • STACK-T4-1M Data stack 1 m cable
 • STACK T4-3M Data stack 3 m cable

Phụ kiện nguồn Power supplies Cisco 9200 series

 • PWR-C5-125WAC/2= 125WAC power supply spare
 • PWR-C5-600WAC/2= 600WAC power supply spare
 • PWR-C5-1KWAC/2= 1000WAC power supply spare
 • PWR-C5-BLANK= Blank Module 

Software licenses switch Cisco catalyst 9200L và 9200 series

 • C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
 • C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
 • C9200L-DNA-E-24-7Y C9200L DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
 • C9200L-DNA-E-48 C9200L DNA Essentials Term 48-port
 • C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
 • C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
 • C9200L-DNA-E-48-7Y C9200L DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-24 C9200L DNA Advantage Term 24-port
 • C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-24-5Y C9200L DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-24-7Y C9200L DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-48 C9200L DNA Advantage Term 48-port
 • C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-48-5Y C9200L DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
 • C9200L-DNA-A-48-7Y C9200L DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license 

Các mã part Switch Cisco 9200 khác mà bạn có thể cần

 • C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials 
 • C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
 • C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials 
 • C9200-24P-A Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage
 • C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials
 • C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
 • C9200-48T-E Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials
 • C9200-48P-A Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage
 • C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials
Cisco 9200 24 ports Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Switch Cisco 9200 series
C9200-24-E-A $0 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade
C9200-24-E-A-3 $2,010 24-port NW & Cisco DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-24-E-A-5 $3,220 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200-24-E-A-7 $4,510 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200-24P-A $3,080 Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage
C9200-24P-E $3,080 Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials
C9200-24PXG-A $4,740 Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Advantage
C9200-24PXG-E $4,740 Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials
C9200-24T-A $2,480 Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage
C9200-24T-E $2,480 Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials
 
Cisco 9200 48 ports Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Switch Cisco C9200 series
C9200-48-E-A $0 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade
C9200-48-E-A-3 $3,770 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200-48-E-A-5 $6,070 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-48-E-A-7 $8,570 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200-48P-A $6,470 Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage
C9200-48P-E $6,470 Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials
C9200-48PXG-A $8,380 Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Advantage
C9200-48PXG-E $8,380 Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials
C9200-48T-A $4,220 Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage
C9200-48T-E $4,220 Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials
 
Cisco 9200L 24 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C9200L series
C9200L-24-E-A $0 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade
C9200L-24-E-A-3 $2,010 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200L-24-E-A-5 $3,220 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200L-24-E-A-7 $4,510 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200L-24P-4G-A $2,745 Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E $2,745 Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A $4,215 Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E $4,215 Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
C9200L-24PXG-2Y-A $7,290 C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-2Y-E $7,290 C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-A $6,740 C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-4X-E $6,740 C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24T-4G-A $1,905 Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E $1,905 Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24T-4X-A $3,375 Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-24T-4X-E $3,375 Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
 
Cisco 9200L 48 port Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C9200L series
C9200L-48-E-A $0 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade
C9200L-48-E-A-3 $3,770 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200L-48-E-A-5 $6,070 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200L-48-E-A-7 $8,570 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200L-48P-4G-A $5,805 Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E $5,805 Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48P-4X-A $7,275 Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E $7,275 Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
C9200L-48PXG-2Y-A $10,930 C9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-2Y-E $10,930 C9200L 48-p 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-4X-A $10,380 C9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-4X-E $10,380 C9200L 48-p 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A $3,285 Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E $3,285 Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A $4,755 Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-48T-4X-E $4,755 Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
Cisco 9200

Địa chỉ cung cấp thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9200 chính hãng giá hợp lý chiết khấu discount tốt giao hàng tận nơi uy tín toàn quốc

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP