C9200L-DNA-A-24-3Y

SKU:
C9200L-DNA-A-24-3Y
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9200L DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term License Cisco

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP