C9200L-STACK-KIT

SKU:
C9200L-STACK-KIT
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco Catalyst 9200L Stack Kit Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Kit Module

Stacking support Stacking bandwidth support Stacking hardware Number of members Supported stack members
Modular models (C9200 SKUs) StackWise-160 160 Gbps C9200-STACK-KIT 8 Other C9200 models with same license level
Fixed models (C9200L SKUs) StackWise-80 80 Gbps C9200L-STACK-KIT 8 Other C9200L models with same license level
Cáp:
StackWise-80 and StackWise-160 Kit and cables
C9200-STACK-KIT= C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT= C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP